KakanjLive | Nedjelja, 31.05.2020. godine

Traži se prezentacija projekta za toplovod do Sarajeva

28.02.2020. - Zahtjev će biti upuićen Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH i JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo

sljivoslaven
Na 39. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj, na prijedlog predsjedavajućeg Slavena Katičića i načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive, usvojena je inicijativa kojom se traži prezentiranje idejnog projekta za toplovod Kakanj – Sarajevo.

Zahtjev će prema prijedlogu biti upućen Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo.

Cilj je spoznati posljedice koje bi realizacija projekta mogla proizvesti, i njegove benefite za lokalnu zajednicu.Prijedlog je da se prezentacija obavi na tematskoj sjednici do 15. aprila ove godine.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u