KakanjLive | Ponedjeljak, 28.09.2020. godine

Traži se jedinstveno funkcionisanje rudnika i EP BiH

24.03.2020. - Samostalni sindikat radnika rudnika FBiH u uslovima izazvanim virusom COVID – 19, traži od Vlade Federacije BiH i JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo kao jedinstvena kompanija u svim aspektima djelovanja uključujući i finansijsko funkcionisanje kao jedinstvene kompanije koja proizvodi električnu energiju

rudnikprijem
Objavljujemo saopštenje koje je dostavljeno iz Samostalnog sindikata radnika rudnika F BiH, a kojim se traži, najjednostavnije rečeno, ravnopravnost u svim aspektima poslovanja rudnika i

Elektreprivrede BiH, tokom vanrednog stanja uzrokovanog novim korona virusom. Mjere koje se donose u Elektroprivredi i rudnicima uglja, a koje se tiču svih zaposlenih, prema ovome trrebale bi biti jedinstvene u procesu proizvodnje električne energije, uključujući i proizvodnju uglja bez kojeg nema rada u termoelktranama.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika F BiH je stava da u trajanju borbe cijelog društva protiv epidemije izazvane virusom COVID-19 JP „Elektroprivereda BiH“ d.d. Sarajevo i ZD rudnici uglja trebaju funkcionisati kao jedinstvena kompanija u svim aspektima djelovanja. Takođe, trebaju zajedno djelovati i na aspektu finansijskog funkcionisanja jedinstvene kompanije koja se bavi proizvodnjom električne energije.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH poziva Vladu FBiH, JP „Eletroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, kao i uprave ZD rudnici uglja da navedeno prihvate kao prijeku potrebu u cilju efikasnog funkcionisanja sistema za proizvodnju električne energije koji trenutno radi i djeluje u ekstremnim uslovima.

Pored istaknutog zahtjeva, Samostalni sindikat radnika rudnika FBiH obaviještava da zaposleni u Rudnicim uglja u FBiH iz sastava koncerna JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo u ekstremno teškim uslovima pokušavaju proizvesti potrebne količine uglja za proizvodnju električne energije koja je u trenutnoj situaciji jedna od osnovnih i elementarnih potreba svih dijelova društva. Svakako da je prioritet svih prioriteta sačuvati zdravlje i živote zaposlenih u Rudnicima uglja u FBiH, te na taj način obezbijediti kontinuitet prozivnodnog procesa u vremenu ispred nas, a koji će nam sigurno ponuditi niz izazova.

Ulažu se ogromni napori kako bi se prevazišle i izbjegle sve moguće opasnosti koje su prisutne sa aspekta higijensko-epidemiološkog rizika sa posebnim osvrtom na objekte sa podzemnom eksploatacijom uglja, kaže se na kraju saopštenja Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u