KakanjLive | Utorak, 14.07.2020. godine

TIKA pomaže izgradnju doma u Krševcu

05.07.2019. - Turske uprave za međunarodnu saradnju i razvoj – TIKA , za društveni dom i ambulantu u Krševcu odobrila 150.000 KMOvih dana je potpisan Ugovor sa izvođačem radova iz Mostara u vrijednosti od 150.000KM za nastavak izgradnje društvenog doma sa ambulantom u Krševcu.
Radovi se odnose na postavljanje stolarije, utopljavanja objekta i građevinsko-zanatske unutrašnje radove elektro, vodovodnih i, kanalizacionih instalacija. Ugovor za izvođenje radova je 120 dana, a ukpna vrijednost objekta je 489.924,31KM.

U više navrata u proteklom periodu Općina Kakanj je ovaj projekat prijavljivala na javne pozive za finansiranje iz drugih izvora. Ovoga puta oglasila se TIKA i značajno pomogla izvođenje trenutnih radova.

Izgradnja društvenog doma sa ambulantom u Krševcu izvođena je fazno. Prva faza je izgradnja suterena sa AB pločom. Ukupno je utrošeno 43.711,81KM. Investitor je bila Općina Kakanj.Druga faza je nastavak izgradnje konstrukcije objekta zajedno sa krovom. Ukupno je utrošeno 78.390,00KM. Investitor je bila Općina Kakanj. U toku su radovi treće faze.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u