KakanjLive | Nedjelja, 31.05.2020. godine

Termoelektrana - u pogonu sva tri bloka

04.06.2016. - Termoelektrana trenutno radi punim kapacitetom sa po dva Bloka od 110 MW i jednim Blokom od 230 MW

envertermoEnver Merdić, direktor Termoelektrane Kakanj

Od 01. juna u kakanjskoj Termoelektrani, poslije dužeg vremenskog perioda, u funkciji su sva tri Bloka. Proizvodi se kapacitetom od 450 MW i dnevno se troši 8.000 tona uglja.U isto vrijeme iz rudnika uglja koji snabdijevaju Termoelektranu stiže oko pet hiljada tona. Razlika od oko tri hiljade uzima se sa Depoa Hrasno na kojem trenutno ima 340 hiljada tona uglja. Na ovom depou uskladištene su ovolike količine uglja, zato što je Termoelektrana od početka godine radila smanjenim kapacitetom. U elektroenergetski sistem je isporučivala manje količine električne energije u odnosu na trenutno stanje. U takvim uvjetima prednost za proizvodnju električne energije data je Tertmoelektrani Tuzla, s obzirom da ugalj za tuzlanske blokove u tehnološkom postupku stiže protočnom metodom, a u Kaknju se deponuje, pa tek onda transportuje u sistem sagorjevanja. Sticanjem povoljnijh uvjeta na tržištu 31. maja 2016. godine pokrenut je rad Bloka broj 5 i to upravo na dan kada je završen njegov redovni remont.

Izvršen redovni remont Bloka broj 5

- Ovaj Blok je od 01. juna 2016. godine sinhronizovan sa elektroenergetskom mrežom, a do njegovog potpaljivanja je došlo u trećoj smjeni prethodne noći. Upravo, 31. maja kada je i završen redovni remont ovog Bloka. Urađeno je to u rekordnom vremenskom periodu, sa stručnom i umješnom posadom, na veoma kvalitetan način, jer puštanjem u rad nismo imali nikakvih smetnji, niti su uočeni bilo kakvi nedostaci. Prilikm remonta najviše pažnje posvećeno je generatoru i prestrujnom cjevovodu. Ovim remontom imamo kvalitetnu pouzdanost u radu Bloka broj 5 za naredne dvije godine, kaže direktor Termoelektrane Enver Merdić.

Pored zaposlenih stručnjaka i majstora termoelektraninog Održavanja, na remontu Bloka bili su angažovani i vanjski izvođači, a prednost je, za sve poslove koje su mogle izvršavati, data domaćim firmama. Značajan dio uradila je firma Termoelektro iz Brčkog, a na remontu generatora je radila kompanija “Rade Končar” iz Zagreba. Paralelno sa remontom obavljani su redovni servisni poslovi propisani zakonom, a koji su u kontinuitetu predmet inspekcijskih pregleda.

Veća potrošnja od prijema uglja

Šta za Termolektranu poslije puštanja u rad i Bloka broj 5 znači 340 hiljada tona uglja na Depou Hrasno, pitali smo direktora Merdića?

- To znači da pri radu punim kapacitetom možemo imati uglja za oko 120 dana. Dobro je kada se ostavruje i prebaciju planska proizvodnja. To je ambijent u kojem je najbolje raditi. Međutim zabrinjava što mi trošimo oko tri hiljade tona uglja više nego što nam rudnici isporučuju. Ako se tako nastavi jedan od mogućih scenarija je da ćemo biti prinuđeni smanjiti proizvodnju i čuvati ugalj za zimu, što ne odgovara ni nama ni rudnicima. Dakle veće količine isporučenog uglja su neophodne bez obzira na trenutno stanje depoa.

A. Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u