KakanjLive | Subota, 23.01.2021. godine

Telefonski brojevi za psihosocijalnu pomoć

24.03.2020. - Operativni tim JU “Dom zdravlja” Kakanj obavještava javnost da su stavljeni u funkciju telefonski brojevi 032 460 961 (07:00- 15:00) i 060 357 56 85 ( 00-24 ) kao vid psihosocijalne pomoći našim sugrađanima

samoizolacija

Pozivom na navedene brojeve naši sugrađani mogu dobiti stučnu psihosocijalnu pomoć i savjete od stručnih lica koji su, pored svakodnevnog rada u Centru za mentalno zdravlje JU “Dom zdravlja” Kakanj, dodatno angažovani da pomažu našim sugrađanima.

Psihosocijalna pomoć podrazumijeva pružanje podrške osobi koja je u stanju stresa, a uključuje: poticanje psihološkog osjećaja sigurnosti, smirivanje, poticanje osjećaja samoefikasnosti i kolektivne efikasnosti, poticanje povezanosti, poticanje osjećaja nade.

Psihološka prva pomoć (PPP) je oblik psihosocijalne podrške namijenjen ljudima koji su doživjeli štetne i izrazito stresne događaje. Neovisno o različitim definicijama, ciljevi psihološke prve pomoći su univerzalni i uključuju: pružanje praktične pomoći i nenametljive podrške, pomaganje ljudima u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, slušanje ljudi, ali ne i pritisak na njih da razgovaraju, pružanje utjehe i pomaganje u smirivanju stresnih reakcija, pomoć u dobivanju informacija, usluga i socijalne podrške, te zaštita ljudi od daljnje štete.

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, zbog mogućnosti pojave oboljenja COVID-19, cilj psiholoških kriznih intervencija je pomoći ljudima da se lakše nose s velikim stresnim događajem, te da taj isti događaj integriraju u svoje životno iskustvo da bi mogli nastaviti s normalnim životom.

Centar za mentalno zdravlje JU „Dom zdravlja“ Kakanj: 032 460 961 (07:00- 15:00) ili dežurni psiholog u Centru za mentalno zdravlje JU „dom zdravlja“ Kakanj: 060 357 56 85 (00-24). Također, građani se za pomoć mogu obratiti i na e-mail: cmz.kakanj@gmail.com ili putem facebook stranica Centra za mentalno zdravlje JU „Dom zdravlja“ Kakanj.

Domzdravlja/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u