KakanjLive | Srijeda, 12.08.2020. godine

Svi u ekološke proljetne akcije

16.03.2018. - Od 25.marta do 25.maja u Kaknju će biti realizirana velika, sveobuhvatna ekološka akcija pod nazivom “Grablje, vreće i rukavice, i svi u proljetne radne akcije”

kakanjproljece
U periodu od 25.marta do 25.maja 2018.godine na području Kaknja bit će realizirana velika, sveobuhvatna ekološka akcija pod nazivom “Grablje, vreće i rukavice, i svi u proljetne radne akcije”.
Akcije će se održavati nedjeljom, a realizatori će biti grupe volontera koje se organiziraju po mjesnim zajednicama i druge grupe volontera. Podršku akciji pružat će Općina Kakanj i Javno preduzeće “Vodokom”.

Za sve akcije u mjesnim zajednicama “Vodokom” će osigurati kese i odvoz prikupljenih količina smeća.

Pozivamo predstavnike mjesnih zajednice i sve druge zainteresirane da planiraju akcije, da pozovu mještane, komšije i prijatelje svih uzrasta i generacija u akciju, da odrede datum/e realizacije akcije (akcije će se odvijati nedjeljom), te da kontaktiraju JP “Vodokom” radi preuzimanja kesa za smeće i radi organizacije odvoza otpada. Kontakt osoba je Mahir Neimarlija (032/ 555 512).
O svim akcijama javnost će biti redovno informisana kako bi se istakli najbolji primjeri svijesti o potrebi ličnog i kolektivnog angažmana mještana u svom neposrednom okruženju.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u