KakanjLive | Petak, 05.06.2020. godine

Sve veći interes za uzgoj jagodičastog voća

04.12.2015. - U 2015. godini u Kaknju bilježimo 74.489 metara kvadratnih novih zasada jagodičastog voća

jadodicasto_voce

Objavljujemo spisak osoba koje su ostvarile pravo na općinski podsticaj po osnovu drugog ovogodišnjeg javnog poziva

Za općinski podsticaj za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća po II javnom pozivu aplicirano je i obrađeno 18 zahtjeva, od kojih svi ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na podsticaje. Ukupno je prijavljeno 29.889 m2 novih zasada jagodičastog voća. Iznos podsticaja je 200,00 KM po dunumu.

Pravo na podsticaj su ostvarili: Ekrem Obralija, Irnis Kadrić, Naida Goralija, Senaid Sarač, Ferid Bašić, Ismet Bašić, Elvedin Husetović, Amir Silajdžija, Faik Kobilica, Sinan Kobilica, Zikret Kobilica, Mirsad Kambur, Mediha Kobilica, Muradif Kobilica, Mirsad Kobilica, Senad Kobilica, Fikret Kobilica i Rušid Silajdžija.

Na prvi javni poziv koji je realiziran u prvoj polovini tekuće godine prijavljeno je 44.600 m2 novih zasada jagodičastog voća, tako da se zbirom prijava iz prvog i drugog javnog poziva iz tekuće godine dođe do cifre od 74.489 metara kvadratnih novih zasada jagodičastog voća na području Kaknja u 2015. godini.

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u