KakanjLive | Subota, 04.07.2020. godine

Sve spremno za početak rada Kulturno sportskog centra

15.12.2015. - Zakazana je i sjednica Upravnog odbora na kojoj će 22. decembra biti verificirna normativna akta neophodna za početak rada JU KSC Kakanj

aldin_saljivoAldin Šljivo, direktor JU za kulturu i obrazovanje

U Javnoj ustanovi za kulturu i obrazovanje i u JP Kakanj Sport, postupili su prema odluci Vijeća Općine Kakanj i pripremili kompletnu dokumentaciju neophodnu da od 1.1.2016. godine, zvanično sa radom počne Javna ustanova Kulturno sportski centar Kakanj. Preostalo je da Upravni odbor, na sjednici koja je zakazana za 22.12. 2015. godine usvoji normativne akte zasnovane na zakonskim propisima, čime će doći do usklađivanja neophodne legislative.

ksc_uporavna_zgradaUpravna zgrada JU za kulturu i obrazovanje

U Javnoj ustanovi koja će prema svemu sudeći startati, sa prvim radnim danom Nove godine treba biti zaposleno 28 radnika. U strukturi ove brojke su svi zaposleni Javne ustanove za kulturu i svi zaposleni koji su izvršavali radne obaveze vezane za Sportsku dvoranu, a kojima će do kraja decembra biti ponođeni na potpis ugovori o radu.

sportska_dvoranaSportska dvorana se vraća u matičnu kuću

Direktor Javne ustanove za kulturu i obrazovanje Kakanj, Aldin Šljivo, dok smo razgovarali spremao se da ide u Zenicu i završi formalnosti oko preuzimanja rješenja za formiranje JU KSC Kakanj:“ Mi faktički izdavanjem rješenja postajemo JU Kultrurno sportski centar Kakanj. Već danas možemo reći da je taj dio posla okončan, jer je rješenje pripremljeno i idem da ga podignem. Bilo je nekih dilema ali je sve otklonjeno. Mi smo spremni na ovu fuziju u svakom pogledu, infrastrukturno, kadrovski i organizaciono. Planirano je da Ustanova funkcioniše u četiri odjela, a na čelu svakog od njih biće koordinatori. Formirat ćemo odjele za: opće poslove, kulturno umjetničke djelatnosti i marketing, sportske djelatnosti i održavanje, rekao nam je direktor Šljivo.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u