KakanjLive | Nedjelja, 12.07.2020. godine

Sufinansiranje troškova prevoza za studente

26.09.2018. - Obavještavaju se studenti sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za sufinansiranje troškova prevoza za akademsku 2018/19. godinu. Rok za prijave 10.10.2018. godine

prevozstudenataFoto:Ilustracija

Pravo na sufinansiranje troškova prevoza, prema kriterijima koji su utvrđeni odlukom Općinskog vijeća, mogu ostvariti redovni i redovni samofinansirajući studenti koji imaju prebivalište na području općine Kakanj i to:

- studenti čiji roditelji su nezaposleni ili su na čekanju
- studenti iz porodica sa prihodom do 200,00 KM po članu domaćinstva
- studenti sa posebnim potrebama
- djeca nezaposlenih demobilisanih boraca, RVI, civilnih žrtava rata, umrlih pripadnika OS BiH, dobitnika ratnih priznanja, djeca povratnika i raseljenih osoba koji žive na području općine Kakanj

Studenti iz porodica čiji je prihod veći od 200,00 KM po članu domaćinstva, studenti koji stanuju u studentskom domu ili privatnom smještaju,studenti koji ponavljaju godinu i studenti apsolventi ne mogu ostvariti pravo na sufinansiranje troškova prevoza.

Za ostvarivanje prava kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- zahtjev za ostvarivanje prava
- prijavu prebivališta (CIPS)
- potvrdu o redovnom školovanju
- izjavu o zajedničkom domaćinstvu
- dokaz o ostvarenim prihodima punoljetnih članova domaćinstva (potvrda o ostvarenom prosječnom ličnom dohotku za posljednja tri mjeseca, posljednji ček od penzije, za privatne poduzetnike
   uvjerenje Porezne uprave, i drugi dokazi)
- dokaz o nezaposlenosti članova domaćinstva (uvjerenje Službe za zapošljavanje, za punoljetne nezaposlene članove domaćinstva koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje kopija zdravstvene    knjižice,…), odnosno dokaz da su roditelji na čekanju
- dokaz da je student dijete RVI, umrlog pripadnika OS BiH, nezaposlenog demobilisanog borca, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, povratnika, civilnih žrtava rata
- rodni list za djecu (članove domaćinstva) do polaska u školu
- potvrda o školovanju za članove domaćinstva koji se školuju
- izjavu da student ne stanuje u domu ili privatnom smještaju i da svakodnevno putuje do fakulteta
- uvjerenje nadležne institucije o invaliditetu studenta (za studente koji imaju invaliditet)
- potvrda o otvorenom tekućem računu
- fiskalni račun za kupljenu mjesečnu kartu

Ukoliko student ostvari pravo na povlasticu, a utvrdi se, argumentirano, da su dostavljeni podaci (dokumentacija) netačni, isplata naknade na ime sufinansiranja troškova prevoza se obustavlja.

Navedena dokumentacija se dostavlja putem protokola Općine Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj do 10.10.2018. godine.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u