KakanjLive | Petak, 05.06.2020. godine

Sufinansiranje troškova obuke za zanatska zanimanja

28.09.2018. - Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018. godinu, broj: 01/1-16-13/18 od 30.01.2018. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

zavarivac

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2018. godinu, projekat “Sufinansiranje troškova obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije za poslove zavarivača, bravara, krojača i drugih zanimanja shodno potrebama tržišta rada”

Pozivaju se poslovni subjekti registrovani na području općine Kakanj, koji nemaju obaveza po osnovu javnih prihoda, da mogu podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2018. godinu, projekat “Sufinansiranje troškova obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije za poslove zavarivača, bravara, krojača i drugih zanimanja shodno potrebama tržišta rada”.

Ovom vrstom podsticaja omogućit će se nezaposlenim osobama sa područja općine Kakanj sa završenom srednjom školom, koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje, starosne dobi do 35 godina, priprema za rad kroz obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, u namjenski opremljenim prostorijama kod poslovnih subjekata koji iskažu interes za učešće u ovom Projektu.

Općina će poslovnom subjektu sufinansirati troškove obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba u maksimalnom iznosu do 1.500,00 KM po kandidatu, a plaćanje će se vršiti nakon okončanja obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije i dostavljanja dokaza da su polaznici okončali istu (kopija certifikata, uvjerenja ili potvrde), te zahtjeva/fakture o utrošku sredstava.

Podsticajna sredstva koja se poslovnom subjektu odobre po ovom projektu mogu se utrošiti na sljedeće:
- Teoretsku nastavu u trajanju do 20 radnih sati;
- Praktičnu nastavu u trajanju do 120 radnih sati;
- Odijelo i obuću za osobe na obuci;
- Repromaterijal;
- Naknadu za topli obrok-ishranu, penzijsko i invalidsko osiguranje;
- Troškove certifikacije, izdavanje uvjerenja ili potvrda.

Zainteresovani poslovni subjekti prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
- prijavni obrazac koji se može preuzeti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, te klikom ovdje
- rješenje o registraciji djelatnosti;
- uvjerenje Uprave sa indirekno oporezivanje – ukoliko su PDV obveznici;
- broj tekućeg računa kod poslovne banke.

Odabir kandidata će vršiti poslovni subjekti u saradnji sa Biro-om za zapošljavanje i Službom za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, a obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju certificirani majstori zaposleni kod odabranih poslovnih subjekata sa kojim Općina zaključi ugovore.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovu vrstu podsticaja ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najduže do 30.11.2018. godine.

Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018. godinu koji se može vidjeti klikom ovdje

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u