KakanjLive | Subota, 31.10.2020. godine

Sufinansiranje nabavke novih poljo mašina

25.09.2017. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje nabavke novih mašina i druge opreme za novoformirane poljoprivredne zadruge i druga pravna lica vezana za oblast poljoprivrede

bneracicamalina

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2017. godinu, broj: 01/1-4-15/17 od 02.02.2017. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje
JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava
za sufinansiranje nabavke novih mašina i druge opreme za novoformirane poljoprivredne zadruge i druga pravna lica vezana za oblast poljoprivrede

Pozivaju se novoformirane poljoprivredne zadruge i druga pravna lica registrovana u periodu ne dužem od 1 godine od momenta objavljivanja javnog poziva i koja svoju djelatnost obavljaju na području općine Kakanj, da mogu podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje nabavke novih mašina i druge opreme u oblasti poljoprivrede.

Pravo na podsticaj imaju novoformirane poljoprivredne zadruge i druga pravna lica registrovana u periodu ne dužem od 1 godine do momenta objavljivanja javnog poziva, te da su u 2017.godini nabavili nove mašine i drugu opremu neophodnu za registrovanu djelatnost do 21.09. tekuće godine i da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata.
Iznos podsticaja je 30% od vrijednosti nabavljenih mašina i opreme, do maksimalnog iznosa sufinanciranja od 10.000,00 KM.

Tokom godine može se ostvariti podsticaj po jednoj dostavljenoj fakturi i fiskalnom računu.

traktor

Zainteresovana pravna lica prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
- Zahtjev, koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj,
- Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava izdatu od nadležne općinske Službe u 2017.godini,
- Rješenje o registraciji pravnog subjekta,
- Uvjerenje iz Porezne uprave da pravno lice nema obaveza po osnovu poreza,
- Račun za nabavku mašina i druge opreme (faktura uz fiskalni račun)
- Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da će nabavljenu mašinu i drugu opremu u poljoprivredi zadržati u svome vlasništvu minimalno 2 godine od trenutka dobijanja podsticaja;
- Potvrda iz banke o otvorenom tekućem računu.

Rok za podnošenje zahtjeva je 20.10.2017. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja, do navedenog roka.

sijacica

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat ili na broj telefona: 032/771-828 , svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

KakanjLive/Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u