KakanjLive | Četvrtak, 06.08.2020. godine

Sufinansiranje prijevoza za srednjoškolce

27.08.2018. - Obavijest za učenike srednjih škola: Općina Kakanj i ove godine sufinansira troškove prevoza

prijevozucenika
Obavještavaju se učenici srednjih škola sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za sufinansiranje troškova prevoza za školsku 2018/19. godinu.

Pravo na sufinansiranje troškova prevoza, prema kriterijima koji su utvrđeni odlukom Općinskog vijeća, imaju sljedeće kategorije učenika srednjih škola čije je mjesto stanovanja udaljeno od škole više od 5 km:

- učenici čiji roditelji su nezaposleni ili su na čekanju,
- učenici iz porodica sa prihodom do 200,00 KM po članu domaćinstva,
- djeca nezaposlenih demobilisanih boraca, djeca sa posebnim potrebama, djeca RVI, civilnih žrtava rata, umrlih pripadnika OS BiH, djeca povratnika i raseljenih osoba koji žive na području općine Kakanj,
- Učenici iz porodica čiji je prihod veći od 200,00 KM po članu domaćinstva i učenici koji stanuju u đačkom domu ili privatnom smještaju nemaju pravo na sufinansiranje troškova prevoza.

Za ostvarivanje prava kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- zahtjev za ostvarivanje prava,
- prijavu prebivališta za korisnika povlastice (učenika),
- potvrdu o redovnom školovanju,
- izjavu o zajedničkom domaćinstvu,
- dokaz o prihodima punoljetnih članova domaćinstva (potvrda o ostvarenom prosječnom ličnom dohotku za posljednja tri mjeseca, posljednji ček od penzije, za privatne poduzetnike uvjerenje Porezne uprave, i drugi dokazi),
- dokaz da su članovi domaćinstva nezaposleni (uvjerenje Službe za zapošljavanje, za punoljetne nezaposlene članove domaćinstva koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje kopija zdravstvene knjižice), odnosno dokaz da su roditelji na čekanju,
- dokaz da je učenik dijete RVI, umrlog pripadnika OS BiH, nezaposlenog demobilisanog borca, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, povratnika, civilnih žrtava rata
- rodni list za djecu do polaska u školu,
- potvrda o školovanju za članove domaćinstva koji se školuju,
- izjavu da učenik ne stanuje u domu ili privatnom smještaju i da svakodnevno putuje do škole,
- uvjerenje nadležne institucije o invaliditetu učenika (za djecu koja imaju invaliditet),
- potvrda o otvorenom tekućem računu,
- fiskalni račun za kupljenu mjesečnu kartu.

Ukoliko učenik ostvari pravo na povlasticu, a utvrdi se, argumentirano, da su dostavljeni podaci (dokumentacija) netačni, isplata naknade na ime sufinansiranja troškova prevoza se obustavlja.

Navedena dokumentacija se dostavlja putem protokola Općine Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj do 14.9.2018. godine.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u