KakanjLive | Srijeda, 12.08.2020. godine

Studentske povlastice za prevoz

07.10.2019. - Obavještavaju se redovni i redovni samofinansirajući studenti sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za korištenje povlastica za prevoz za akademsku 2019/20. godinu

kakanjzgradaopcine

Pravo na povlastice za prevoz ostvaruje se na način i po kriterijima koji su utvrđeni Odlukom o kriterijima, uslovima i načinu ostvarivanja prava na sufinansiranje troškova prevoza studenata i redovnih učenika srednjih škola (Sl.novine Općine Kakanj, broj 3/2017).

Pravo na sufinansiranje troškova prevoza, prema kriterijima koji su utvrđeni odlukom Općinskog vijeća, imaju sljedeće kategorije studenata:

-studenti čiji su roditelji nezaposleni ili su na čekanju
-studenti iz porodica sa prihodom do 100,00 KM po članu domaćinstva
-djeca šehida/poginulih branitelja
-djeca nezaposlenih demobilisanih boraca
-djeca/studenti sa posebnim potrebama
-studenti iz porodica sa prihodom od 100,00 – 200,00 KM po članu domaćinstva
-djeca RVI, civilnih žrtava rata, umrlih pripadnika OS BiH, djeca dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca povratnika i raseljenih osoba koji žive na području općine Kakanj.

Kategorije iz tačke 1. 2. 3. 4. i 5. prethodnog stava ostvaruju pravo na povlastice u visini 100% od cijene prijevoza, a kategorije iz tačke 6. i 7. – 50 % od cijene prijevoza.

Studenti iz porodica čiji je prihod veći od 200,00 KM po članu domaćinstva i studenti koji stanuju u studentskom domu ili privatnom smještaju nemaju pravo na sufinansiranje troškova prevoza.

Za ostvarivanje prava kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-zahtjev za ostvarivanje prava
-prijavu prebivališta za korisnika povlastice (studenta)
-potvrdu o redovnom školovanju
-izjavu o zajedničkom domaćinstvu
-dokaz o prihodima punoljetnih članova domaćinstva (potvrda o ostvarenom prosječnom ličnom dohotku za posljednja tri mjeseca, posljednji ček od penzije, za privatne poduzetnike uvjerenje Porezne uprave, i drugi dokazi)
-dokaz da su članovi domaćinstva nezaposleni (uvjerenje Službe za zapošljavanje, za punoljetne nezaposlene članove domaćinstva koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje kopija zdravstvene knjižice), odnosno dokaz da su roditelji na čekanju
-dokaz da je student dijete RVI, umrlog pripadnika OS BiH, nezaposlenog demobilisanog borca, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, povratnika, civilnih žrtava rata
-rodni list za djecu do polaska u školu
-potvrda o školovanju za članove domaćinstva koji se školuju
-izjavu da student ne stanuje u domu ili privatnom smještaju i da svakodnevno putuje do fakulteta
-uvjerenje nadležne institucije o invaliditetu studenta (za djecu koja imaju invaliditet)
-potvrda o otvorenom tekućem računu
-fiskalni račun za kupljenu mjesečnu kartu

Ukoliko student ostvari pravo na povlasticu, a utvrdi se, argumentirano, da su dostavljeni podaci (dokumentacija) netačni, isplata naknade na ime sufinansiranja troškova prevoza se obustavlja.

Navedena dokumentacija se dostavlja putem protokola Općine Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj do 18.10.2019. godine.

KakanjLive/Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u