KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Stranka za BiH sumirala godišnje rezultate

28.12.2015. - Održana redovna, godišnja, svečana sjednica Općinskog savjeta Stranke za BiH

stranka_bih

Proteklog vikenda, u sali Lovačkog doma, održana je Svečana sjedica Općinskog savjeta stranke za Bosnu i Hercegovinu na kojoj su pored članova Savjeta prisustvovali predstavnici mjesnih odbora te članovi i simpatizeri Stranke. Pored pozicioniranih članova Stranke, gosti ove sjednice bili su: Amer Jerlagić - predsjednik SBiH, Hašim Mujanović - predsjednik KV SBiH, Safet Dervišević - sekretar KV SBiH i Vahid Spahić – koordinator.

Predsjednik OSSBiH Kakanj Rešad Merdić je istakao da se u proteklom vremenu, zahvaljujući angažmanu članova Savjeta i prvenstveno aktivnim kontaktima sa predstavnicima Mjesnih odbora, Stranka stabilizovala. Izvršena je revizija baze podataka, obavili su se razgovori za Stranku interesantnim grupama i pojedincima, što je rezultiralo određenom povratku članstva kao i prijemu dvadeset osam novih članova različitih profila.

Polovinom ove godine održana je redovna Izvještajno-izborna Skupština, gdje je reduciran broj članova Savjeta na petnaest plus predstavnik mladih i Asocijacije žena. Polovina članova Savjeta je ostala iz starog saziva dok drugu polovinu čine nove, većinom mlade snage.

Izvršene su sve obaveze po Planu i programu usvojenom u januaru ove godine, od čega posebno treba istaknutu racionalizaciju troškova i izmirenje svih naslijeđenih i dospjelih obaveza.

Pri kraju su i poslovi oko pripreme kandidatske liste za predstojeće lokalne izbore, a predsjednok OS SBiH Rešad Merdić istaknuo je dobru saradnju sa koalicionim partnerima u OV Kakanj - SDA i HDZ, što je rezultiralo izvršenju budžeta, jačanju infrastrukture, izgradnji zgrade Općine kao i učešća u donošenju odluka za poboljšanje i stvaranje boljih uslova za dovođenje investitora u našu Općinu, a posebno angažovanim radom direktora Doma zdravlja sa poliklinikom Kakanj Mirsadom dr. Tursumom na izgradnji Dijaliznog centra u Kaknju.

Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Amer Jerlagić, kao i predsjednik Kantonalnog Vjeća SBiH Hašim Mujanović istaknuli su između ostalag da je OS SBiH Kakanj jedan od primjera organizovanosti, urnek odbrane načela i principa Stranke za BiH, njene stabilizacije i stalne borbe za očuvanje jedinstvene i nedjeljive BiH kao ravnopravne države za sve njene građane.

Press OS Stranke za BiH

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u