KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Stranka za BiH objavila listu kandidata za Kakanj

30.06.2016. - Nosilac liste za Općinsko vijeće je Rešad Merdić, a kandidat za općinskog načelnika je Taib Bjelopoljak

szabih_vijest

Nakon provedenih procedura, počev od prijedloga Mjesnih odbora, mišljenja Savjeta mladih i Savjeta žena Stranke za Bosnu i Hercegovinu, a poštujući i princip regionalne zastupljenosti Općinski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu je na svojoj redovnoj XII sjednici formirao konačnu listu za Općinsko Vijeće Kakanj na predstojećim lokalnim izborima, zadržavajući pravo i zamjene kandidata u slučajevima koje je odredila Centralna izborna komisija poštujuči zakonske regulative.

Nosilac liste je gospodin Rešad Merdić, predsjednik Savjeta i dosadašnji zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vjeća, a na listi su i sadšnji vjećnici Stranke za Bosnu i Hercegovinu Mirsad Tursum i Fahrudin Buza.

Zadovoljena je i forma prisustva 40% kandidatkinja,tako da su na listi:AmelaDžomba,Almedina Demir,Aldina Duraković,Amna Goralija-Imamović,Elzana Karahodžić,Vildana Kulović,Adisa Čehajić,Emina Begić,Zerina Kovač,Emina Veispahić,Zahida Zaimović, Nisveta Čizmić, Emina Čizmić, Mirela Čeliković, Selma Mandžuka i Amra Mašić.

Pored spomenutih Kandidata Rešada Merdića,Tursum Mirsada i Fahrudina Buze, kandidati na lokalnim izborima su i Nihad Hodžić, Fakir Ajdinović, Hajrudin Zekić, Adem Delić, Elmin Kadrić, Fikret Kobilica, Irfan Hasagić, Selvedin Helja, Elmin Tirić, Kasim Ganić, Zajko Kasapović, Emir Delibašić, Elmin Škulj, Adnan Husika, Elmir Škulj, Admir Čivić, Zijad Čizmić, Fadil Šolbić i Šemsudin Omerović.

Na listi su nalaze različiti profili od radnika, magistara, doktora, nezaposlenih, demobilisanih boraca, porodica šehida i RVI, do zastupljenosti manjina. Spoj mladosti i iskustva listi je dao prosjek starosti od 34 godine.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu Kakanj,na predstojećim lokalnim izborima je zadržala kontinuitet i kada je upitanju kandidat za Opoćinskog načelnika. Na ovogodišnjim lokalnim izborima podršku Savjeta Stranke za Bosnu i Hercegovinu dobio je Taib Bjelopoljak,vlasnik firme BETA Company i sportski radnik.

Press Stranke za Bosnu i Hercegovinu Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u