KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Stranka za BiH-Hvala Kakanjkama i Kakanjcima

28.10.2018. - Bez obzira što Stranka za BiH nije postigla željeni rezultat posebno na državnom i federalnom nivou rezultati su pokazali da je u Kaknju zadržana biračka baza i povjerenje koje je zabilježeno na posljednjim lokalnim izborima

sbihsavjetSa sjednice kakanjskog općinskog Savjeta Stranke za BiH

Na trideset sedmoj sjednici Općinskog savjeta Stranke za BiH Kakanj podnesen je izvještaj o radu Izbornog štaba, koji je podrazumjevao i rezultate sa Općih uzbora 2018. Kroz Izvještaj je ocjenjeno da generalno nije postignut željeni rezultat, posebno za Državni i Federalni nivo vlasti.

Ponovilo se da i nakon ovih izbora Stranka nema predstavnika na Državnom nivou,a izgubile su se i one kompezacijske pozicije u Federalnom parlamentu. Izbornim rezultatom dobila su se mjesta u Zeničko-dobojskom,Tuzlanskom i Podrinjskom Kantonu, a svoje predstavnike Stranka za BiH imaće u Repeblici Srpskoj kroz koaliciju Zajedno za BiH u Narodnoj Skupštini RS. Poražavajući rezultai su u Unsko-sanskom i Sarajevskom Kantonu, dok se u Tuzlanskom Kantonu u odnosu na 2014. rezultat prepolovio kada je u pitanju Kantonalna Skupština. Manji broj glasova je ostvaren u većim centrima Kao što su Bihać,Tuzla, Sarajevo, Zenica i tu treba tražiti odgovornost Kantonalnih vjeća.

savjetsbih

Rešad Merdić, predsjednik Općinskog savjeta Stranke za BiH Kakanj izražava zahvalnost u ime Stranke za BiH Kakanj, Kakanjkama i Kakanjcima koji su i ovaj put dali povjerenje Stranci za BiH, i pokazali kontinuiranu vjernost, principima i programima za koje se zalaže Općinski Savjet SBiH Kakanj. Prepoznali su iskrene namjere, obećanja koja su građena na realnaim osnovama i koja su izvršili prema svojim građanima,kroz podršku programima u Općinskom Vijeću Kakanj. Tu vjernost prema Stranci za BiH pokazali su kroz četri izborna ciklusa koji su iza nas.

Građani su su svoje povjerenje kandidatima Stranke za BiH na lokallnim izborima 2012. dali sa 1.931 glasom, a već na lokalnim izborima 2016.godine to je iznosilo 2.699 glasova što je dalo i rekordnih pet vjećnika u Općinskom vijeću Kakanj.

Na Općim izborima 2014. za nivo Kantona Stranka je imala 1.070 glasova da bi na ovogodišnjim Općim izborima građani Kaknja svoje povjerenje za Kantonalni nivo iskazali sa 1.488 glasova. Svoje povjerenje građani Kaknja na Općim izborima 2014. za Federalni nivo iskazali su sa 956 glasova, da bi na ovogodišnjim Općim izborima za isti nivo vlasti dobili povjerenje 2.127 građana Kaknja.

Predsjednik Općinskog savjeta Kakanj SBiH, kaže: „Po ovim pokazateljima možemo reći da na lokalnom nivou Stranka za BiH uživa povjerenje građana i zadržava svoju biračku bazu, a to su građani prepoznali kroz angažman kadrova SBiH u OV Kakanj, direktorskim pozicijama u JU Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanu, JU Centar za socijalni rad, kao i angažmanom kroz Nadzorne i Upravne odbore u pomenutim Javnim ustanovama kao i u JP Vododkom Kakanj i JP Grijanje Kakanj. Kroz komisije koje imenuje Općinski Načelnik i Općinsko Vijeće Kakanj, skupštinama Javnih preduzeća i ustanova i povjerenicima Mjesnih zajednica. Zato iskreno hvala Kakanjkama i Kakanjcima na povjerenju koje gradimo,a to nas u Stranci za BiH još više motiviše i obavezuje da budemo u njihovoj službi“.

SBiH/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u