KakanjLive | Srijeda, 12.05.2021. godine

Stara lokomotiva u školskom dvorištu

19.11.2016. - Stara rudnička parnjača, od milja zvana “Ćiro”, stavljena na gazdovanje Muzeju Kaknja, a smještena u dvorište Osnovne škole “Hamdija Kreševljaković”. Prva kompozicija sa ugljem prugom koje više nema, prevezena je 23. marta 1901. godine. Posljednja 18. jula 1998. godine. Lokomotiva koja je vukla zadnju kompoziciju danas je vraćena na svoju staru trasu

Izmještanje lokomotive na novu lokaciju obavljeno je u subotu 19. novembra. Ideja za postavljanje na novu lokaciju potekla je u ljeto ove godine, a da da se to i dogodi bili su zainteresirani Muzej Kaknja, Rudnik Kakanj i Općina Kakanj. Koordiniranim aktivnostima to se i dogodilo, a jedan od osnovnih ciljeva je da lokomotiva bude na vidljivom, svima dostupnom i karakterističnom mjestu.

Naime, u posljednjih 18 godina lokomotiva je poslije restaruracije koju je uradio Rudstroj bila na dva mjesta u krugu Stare direkcije Rudnika.Pristup javnosti bio je ograničen, a ovakvu starinu, koja je veliki dio gradske historije i priče o nastanku i životu Kaknja u tako poluzatvorenom prostoru bilo je bespredmetno držati.

Ona je od danas na lokaciji i dijelu tračnica kojima je nekada prolazila. Vraćena je na kolosjek i trasu kojom je prevozila ugalj u milionima tona. Tu je i Muzej, kao ustanova koja će stručno gazdovati još jednim eksponatom, po kojem je Kakanj 97 godina bio jedinstvno rudarsko naselje. Prva pruga od Željezničke stanice do kruga Rudnika, prema, dokumentarno historijskim zapisima kakanjskog historičara Ađula Šehića, puštena je u rad 23. marta 1901. godine, a zadnji voz iz Rudnika ispraćen je 18. jula 1998. godine. Pruga i parna lokomotiva su predstavljale simbol grada, a voz sa punim vagonima uglja iz Nove i Stare jame kretao se sa punim vagonima nizvodno rijekom Zgošćom duž samo jednog puta, kasnije uređene ulice od Kapije Rudnika, do željezničkog mosta na rijeci Bosni. E tu negdje, u neposrednoj blizini tog željezničkog mosta kojeg je poslije 1945, prelazilla parnjača sa kompozicijom vagona, danas je postavljena ova lokomotiva.

Na utovaru, transportu i postavljanju lokomotive radili su ljudi i mašine rudničkog pogona Održavanje, Trgošpeda, Centrotransa, JU KSC Kakanj i Policijskle stanice Kakanj. Dio pripremnih poslova za dislokaciju povremeno su radili i radnici Pogona Separacija kakanjskog Rudnika.

dim_pekaraNaš fotoreporter Mirsad Mujagić iskoristio je pogodan trenutak i poziciju na kojoj se nalazio tako da je napravio fotografiju iz koje se može zaključiti da stara parnjača ponovo dimi. Riječ je o dimu iz pekare koja je zaklonjena lokomotivom. U svakom slučaju - svaka čast za našeg Mirsada.

Vezani tekst:Parna lokomotiva transportovana na novu lokaciju

Adib Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u