KakanjLive | Četvrtak, 09.07.2020. godine

Stanogradnja za Rome i oporavak od poplava

31.03.2019. - U Kakanj je stiglo novih više od 300.000 KM koje će biti uložene u izgradnju novih 7 stambenih objekata i adaptaciju 12 stambenih objekata oštećenih u poplavama

oporavaknacelnik

Detalj sa sastanka u uredu načelnika s predstavnicima nevladine organizacije ASB 

Oporavak od strahovito razornih klizišta i poplava iz maja 2014. godine je izuzetno težak i dugotrajan proces. No, nakon niza mjera usmjerenih na pomoć stradalima u poplavama, i dalje se pronalaze modaliteti da se ovaj problem rješava.

U Kakanj je stiglo novih više od 300.000 KM koje će biti uložene u izgradnju novih sedam stambenih objekata i adaptaciju 12 stambenih objekata za porodice koje su bez domova ostale ili su njihovi domovi oštećeni u poplavama.

Radi se o projektu “Oporavak od poplava – Intervencije u stanogradnji” kojeg na području F BiH implementiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija – UNDP u partnerstvu sa nevladinim organizacijama ASB i Hilfswerk Austria International.

U finansiranju izgradnje novih sedam kuća učestvovat će i Općina Kakanj u iznosu od po 5.000 KM po kući.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u