KakanjLive | Srijeda, 30.09.2020. godine

Sportsko društvo RVI u problemu zbog korone virusa

13.06.2020. - Rebalansirani budžeti ostavili Sportsko društvo Ratnih vojnih invalida u finansijskim obavezama koje su sada na čekanju. Do kada ?

rvinovac
Nakon rebalansiranih budžeta lokalnih zajednica, kao i viših nivoa vlasti, sportovi osoba sa invaliditetom na nivou ZDK, ostali su bez značajnih sredstava. SD RVI KAKANJ 92 sa svojih sedam sekcija,uključujiči i OKI Kakanj, nakon rebalansiranih budžeta takođe je ostao bez značajne podrške.
S tim u vezi na ruku su im išle odluke Sportskog saveza osoba sa inbaliditetom ZDK, kao i UO Saveza sjedeće odbojke BiH, o završetku sezone.
Teška finansijska situacija, bez obzira na prekid prvenstava, odraziti će se na aktivnosti sekcija i kluba u nastavku nove takmicarske sezone, zbog preuzetih ugovorenih obaveza a tiču se nabavke opreme u mjesečnom iznosu od 424,33 KM, kao i sufinansiranja troškova iz vlastitih sredstava u opremanju fiskulturne sale Gimnazije „Muhsin Rizvić“ u iznosu od 1.200,00 KM,saopštili su iz SD RVI KAKANJ 92.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u