KakanjLive | Srijeda, 12.08.2020. godine

Spisak kandidata za prijem u Rudnik

10.11.2016. - Kandidati su iz reda porodica poginulih boraca (22), demobilisanih boraca (57), a koji se vode kao nezaposleni na Birou rada. Četri kandidata su odabrana prema kriteriju konsitutivnosti naroda

masina_radiliste

U Rudniku mrkog uglja Kakanj, u toku je završna faza realizacije prijema radnika na osnovu konkursa objavljenog u dnevnoj štampi.

Na raspisani konkurs za 83 radna mjesta primljeno je 1653 prijave od 1439 kandidata.

Poslije analiziranja niza kriterija koji su se odnosili na zadovoljavanje uvjeta propisanih zakonom i uvjeta koji podrazumijevaju društvenu odgovornost Rudnika mrkog uglja Kakanj, donesena je odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos iz reda porodica poginulih boraca (22) i demobilisanih boraca (57) koji se vode kao nezaposlena lica na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Na ovaj način zadovoljeni su propisi iz Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. Za odabir kandidata o statusu članova porodica poginulih boraca i o statusu demobilisanih borca izvršena je provjera u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca-Odsjeku za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze za područje Općine Kakanj, zatim u Zavodu za zapošljavanje - Birou rada Kakanj i Odsjeku za boračka pitanja u Kaknju.

Pored toga četiri kandidata, uz zadovoljavanje zakonskih uvjeta, odabrana su prema kriteriju konstitutivnosti naroda, a u odnosu na broj pristiglih prijava.

Konkursna faza koja trenutno traje ogleda se u obavještavanju odabranih kandidata, koji će u grupama obaviti ljekarski pregled. Tek po obavljenom ljekarskom pregledu na osnovu kojeg se utvrdi zdravstvena i psiho fizička sposobnost sa kandidatima će biti obavljen završni dio konkursa – potpisivanje ugovora o radu.

Spisak kandidata koji će od danas i u narednih nekoliko dana biti pozvani da obave ljekarski pregled nalazi se na službenoj stranici Rudnika Kakanj www.rmukakanj.ba

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u