KakanjLive | Petak, 05.06.2020. godine

Smanjiti boravak na otvorenom

13.12.2016. - Preporuka građanima Kaknja: Smanjiti boravak na otvorenom, umjesto automobila koristiti javni prijevoz, u kotlovnicama koristiti ekološki prihvatljiva goriva, vikendom besplatan prijevoz na Ponijere

kakanj_001

Općina Kakanj pomoću vlastite mobilne monitoring stanice kontinuirano, svakoga dana, 24 sata dnevno, prati kvalitet zraka u Kaknju kako bi se, u slučaju potrebe, poduzele mjere na zaštiti zdravlja stanovništva.

Građanima Kaknja se preporučuje da smanje boravak na otvorenom, te da svoje slobodno vrijeme, u skladu sa mogućnostima, provode na planinama. Ova preporuka se posebno odnosi na djecu, starije osobe i hronične bolesnike.

Apelujemo na građane da tokom maglovitih dana koji pogoduju koncentraciji zagađujućih materija u zraku umjesto ličnih automobila što više koriste javni prijevoz.

Energenti za individualna ložišta

Zagađenosti zraka, uz industriju i automobile, značajno doprinose i individualna ložišta. Obaveza vlasnika individualnih ložišta je da, posebno tokom maglovitih dana, biraju energent koji će što manje zagaditi vazduh. Posebno je potrebno naglasiti činjenicu da je zabranjeno u kotlovnicama spaljivati smeće, gumu, plastiku i sl.

Općina Kakanj je jedan od pionira i lidera u uspostavi prakse samostalnog i od privrede nezavisnog mjerenja kvaliteta zraka obzirom da je bila jedna od prvih općina koje su nabavile vlastite mobilne stanice za mjerenje kvaliteta zraka.

Besplatan prijevoz na Ponijere

Uvažavajući potrebu da se građanima Kaknja omogući boravak na Ponijerima tokom perioda u kojem se može očekivati pojava stabilne vremenske situacije koja može uzrokovati porast koncentracije zagađujućih materija u zraku, Općina Kakanj je omogućila besplatan prijevoz autobusima do poznate kakanjske vazdušne banje tokom novembra i decembra 2016.godine.
Prijevoz autobusima će se vršiti u dane vikenda, dakle subotom i nedjeljom, a polasci su u 9:00 ispred sahat-kule (Trg Kemala Baysaka). Povratak sa Ponijera je u 16:00 sati.
Prijevoz je besplatan, a potrebno je izvršiti prijavu odlaska na Ponijere putem telefona sa brojem 032/771 800, lokal 882 (prijave se primaju radnim danom od 7:00 do 15:30 h).
Prijevoz će se vršiti ukoliko broj prijavljenih građana po jednom danu bude minimalno 15.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u