KakanjLive | Subota, 08.08.2020. godine

Smanjen broj prijavljenih krivičnih djela

23.03.2017. - U 2016. Godini Policijskoj stanici Kakanj prijavljeno je 268 krivičnih djela, što je za 52 krivična djela manje nego u 2015. godini

kakanj_policija

Za prijavljena krivična djela Policijska stanica Kakanj je nadležnim tužilaštvima podnijela 253 izvještaja. Zbog postojanja osnova sumnje prijavljeno je 292 lica od čega je 126 povratnika u vršenju krivičnih djela, a prijavljeno je i 15 maloljetnika.

Upoređujući broj prijavljenih krivičnih djela u 2016. godini sa brojem prijavljenih krivičnih djela u 2015. godini može se konstatovati da je broj krivičnih djela manji za 52 krivična djela.
Analizom krivičnih djela po vrsti i težini najbrojnija krivična djela su protiv imovine, gdje je evidentirano 165 krivičnih djela.

Službenici Policijske stanice Kakanj su radeći po kriminalitetu u 2016. godini saslušali i ispitali 1267 osoba, izvršili 41 pretres stanova, objekata i drugih prostora, oduzeto je 304 predmeta koji potiču iz krivičnih djela, predmeta kojima je krivično djelo izvršeno, odnosno koji se mogu koristiti kao dokaz u krivičnom postupku. Izvršeno je 223 uviđaja prilikom kojih je pronađeno i fiksirano 1186 tragova. U 2016. godini je izvršeno jedno krivično djelo teške krađe putničkog motornog vozila dok je u 2015. godini prijavljeno i izvršeno pet krivičnih djela teške krađe putničkih motornih vozila.

U 2016. godini Policijskoj stanici Kakanj je prijavljeno 268 krivičnih djela, od čega su 104 po poznatom izvršiocu, dok je preostalih 164 krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu. Preduzetim mjerama i radnjama službenika PS Kakanj od 164 krivičnih djela prijavljenih po napoznatom izvršiocu 112 krivičnih djela je rasvijetljeno i identifikovani su izvršioci.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u