KakanjLive | Nedjelja, 28.11.2021. godine

Slaven Katičić i dalje predsjedavajući Vijeća

24.12.2020. - Danas je održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća na kojoj je za predsjedavajućeg izabran Slaven Katičić, a za zamjenika predsjedavajućeg Mirsad Tursum

vijecenajava

Danas je održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća na kojoj su uručena Uvjerenja Centralne izborne komisije vijećnicima koji su osvojili mandate na Lokalnim izborima 15.11.2020.godine.
Uvjerenja je uručio Edin Kasper, predsjednik Općinske izborne komisije. Nakon toga, Vijeće je imenovalo Komisiju za izbor i imenovanje u sastavu: Edin Aliefendić, Mejrema Purišević, Slaven Katičić, Fakir Ajdinović i Mujo Fafulić.

Imenovanje predsjedavajućeg Općinskog vijeća

Komisija za izbor i imenovanje je predložila Slavena Katičića za predsjedavajućeg Vijeća, a Mirsada Doktora Tursuma za zamjenika predsjedavajućeg. Poslije izjašnjavanja i jedan i drugi kandidat su dobili potrebnu većinu glasova. Na ovaj način, Slaven Katičić je nastavio obavljati dužnost koju je izvršavao i u prethodnom mandatu Vijeća.

Izvještaj OIK-a o održanim Lokalnim izborima

Izvještaj o održanim lokalnim izborima podnio je Edin Kasper, predsjednik OIK-a.Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 20 glasova za, 6 protiv i 3 uzdržana.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u