KakanjLive | Utorak, 22.06.2021. godine

Skupština Kantona razmatrala sedam tački

12.07.2019. - Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na 11. sjednici razmatrala sedam tačaka usvojenog dnevnog reda

skupstinakant
U okviru prve tačke dnevnog reda Skupština je odbila Inicijativu Omera Škalje, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjenu Zakona o prostornom uređenju i građenju iz razloga što je ista u suprotnosti sa Federalnim Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zamljišta. Međutim, uvažavajući Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline koje je prihvatila i Vlada Zeničko-dobojskog kantona, Skupština je zadužila resorno kantonalno ministarstvo Zeničko-dobojskog kantona, da u roku od 30 dana pripremi i u skupštinsku proceduru dostavi prijedlog posebnog propisa kojim bi se detaljno regulisala bespravna gradnja građevina i kojim bi se privremeno omogućilo priključenje objekata na komunalnu infrastrukturu do ishodovanja odobrenja za građenje. Skupština Zeničko-dobojskog kantona je sugerisala lokalnim zajednicama, na području Zeničko-dobojskog kantona, da poduzmu korake iz svoje nadležnosti u cilju smanjenja troškova u postupku izdavanja građevinskih dozvola jer visoke cijene koštanja građevinskih dozvola podstiču nelegalnu gradnju.
U okviru druge tačke dnevnog reda zastupnici su donijeli Odluku o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je potom zaključcima prihvatila slijedeće izvještaje i to:
Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za period 01.01. – 31.12.2018. godine,
Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu,
Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.
 
U konačnici rada Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2018. godinu i Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko -dobojskog kantona za 2018. godinu nisu dobili potreban broj glasova poslanika da bi ovi izvještaji bili prihvaćeni.

Stručna služba Skupštine ZDK

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u