KakanjLive | Nedjelja, 29.11.2020. godine

Sistematski pristup zbrinjavanju pasa

12.02.2017. - Prijedlog i usvajanje Nacrta Odluke o držanju pasa i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima može se nazvati početkom sistematskog pristupa ovom problemu. Pišemo o osnovnim razlozima za nastanak i donošenje ove odluke

psitexst

Građani Kaknja od 2009. godine čekaju da se na adekvatan način riješi problem pasa lutalica. Po svemu sudeći, realno je očekivati da se u nekom razumnom periodu do godinu dana , a možda i prije do detalja uredi ova oblast i tako zaštite i građani i nezbrinuti psi. U toku je javna rasprava o Nacrtu Odluke o uslovima i načinu držanja pasa te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području Općine Kakanj. Podsjećamo, rješavanje ove problematike nedavno je zahtjevano i od strane Zbora građana Mjesne zajednice Kakanj 1. Nacrt Odluke usvojen je na Četvrtoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj uz zaključak da se o njenom tekstu u roku od 30 dana provede javna rasprava.

Ugroženi građani-naročito djeca

U obrazloženju za donošenje ove odluke, između ostaloga piše „Psi lutalice ozbiljno ugrožavaju sigurnost građana, a naročito djece. Pored ugriza i straha koji izazivaju kod građana, te pričinjavanja materijalne štete građanima, napadi pasa lutalica mogu imati dalekosežne i trajne posljedice na zdravlje ljudi, a naročito kada je u pitanju psihofizičko zdravlje djece. Takođe, prisustvo velikog broja pasa lutalica uzrokuje znatno onečišćenje okoline odnosno javnih površina, parkova i gradskih ulica. Također, napuštene životinje mogu biti i prijenosnici zaraza na ljude i druge životinje. Zbog svakodnevnih napada i ugriza pasa lutalica, građani se sve češće odlučuju na tužbe, a sudovi uglavnom donose presude u njihovu korist. Psi se ne uklanjaju sa ulica još od 2009. godine kada je usvojen Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja koji zabranjuje hvatanje i ubijanje pasa, a lokalnim vlastima nameće obavezu gradnje azila za napuštene životinje“.

Izmjene zakona

Prema postojećem zakonu, Bosna i Hercegovina, odnosno lokalne zajednice, dužne su da sve pse koje zateknu na ulici pokupe, smjeste u azile i čuvaju do njihove prirodne smrti, osiguravajući im hranu i veterinarsku zaštitu. Državni parlament, nedavno je raspravljao o izmjenama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, a suština predloženih izmjena je da se umjesto dosadašnje, zakonom propisane sterilizacije, vrši eutanazija uličnih pasa i to nakon petnaest dana boravka u azilu. 

Higijenski servis i sklonište za životinje

Na području općine Kakanj do danas nije osnovan higijenski servis i sklonište za životinje, a čija izgradnja i funkcionisanje iziskuju značajna finansijska sredstva. U nacrtu ove odluke predloženo je da šest mjeseci nakon njenog stupanja na snagu bude osnovano Sklonište za životinje i higijenski servis.
U rješavanju problematike pasa lutalica do sada su redovno izdvajana sredstva za obavljanje kafilerijskih usluga, odnosno za sterilizaciju i kastraciju pasa, kako bi se stabilizirao broj pasa lutalica na području općine, a što se pokazalo nedovoljno učinkovitom metodom, jer psi nisu uklonjeni sa ulica i dalje predstavljaju prijetnju građanima. Sterilizacija pasa je ključni preventivni korak u kontroliranju populacije pasa lutalica, ali je samo dio rješenja.

azil-psi-735x400

Šta propisuje Odluka?

Odluka propisuje uslove i način držanja pasa, kretanje pasa po javnim površinama i objektima javne namjene, obavezu cijepljenja, registracije i označavanja pasa, kontrolu njihovog razmnožavanja, način postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima, te psima lutalicama, osnivanje higijenskog servisa i skloništa za životinje na području općine Kakanj, nadzor i kaznene odredbe. U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, odlukom je planirano osnivanje higijenskog servisa i skloništa za životinje, a prema potrebama sredine i brojnosti populacije napuštenih životinja.

Upućivanje mišljenja i sugestija

Komentari, sugestije, primjedbe i mišljenja o nacrtu odluke mogu se uputiti putem e-maila opcinaka@bih.net.ba, te poštom ili putem protokola (šalter sala) na adresu: Općina Kakanj, Stručna služba za poslove općinskog načelnika, Ulica branilaca bb, 72240 Kakanj.

O datumu održavanja centralne javne rasprave na kojoj će svi prisutni moći iznijeti sugestije i dobiti pojašnjenja javnost će biti blagovremeno obaviještena.
Nacrt odluke o kojoj se vodi javna rasprava možete se vidjeti u Stručnoj službi za poslove načelnika (kontakt osoba Enver Kusić, 032/771 800, lokal 222), a može se preuzeti i klikom OVDJE.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u