KakanjLive | Subota, 30.05.2020. godine

Serijal priča pred 73. godišnjicu oslobođenja Kaknja

30.03.2018. - Serijal priča o događajima koji su prethodili oslobođenju – 30.mart 1945.godine, neprijatelj pruža snažan otpor na kotama 532 i 382, te koti Orasi

price_kakanj

U općem napadu partizanskih snaga na okupirani Kakanj koji je započeo 29. marta 1945. godine, u 18:00 sati, Treći bataljon Osme krajiške narodnooslobodilačke brigade je dobio zadatak da izvrši pokret preko Mramora i Vrtlišta, te da napadne neprijatelja u rejonu kote 382 i groblja u selu Pope.

Bataljon je uspio da razbije neprijatelja na isturenim položajima, međutim nije uspio, i pored mnogo uloženih napora, da savlada neprijatelja u rejonu groblja u selu Pope. Štab Osme brigade uputio je u pravcu napada Trećeg bataljona i svoj Prvi bataljon.

Imajući pred sobom jedinice Prvog i Trećeg bataljona Osme brigade, odbrana neprijatelja se oslanjala na utvrđena uporišta povezana kotama 375, 532 i 573, zatim u naselju Pope i rejonu kapele i groblja i istočnim dijelovima naselja Vrtlište, kao i na uporište Orasi.

30. marta, oko 8 sati, težište napada Prvog i Trećeg bataljona Osme brigade bilo je usmjereno prema uporištu Orasi, kotama 532 i 382 i rejonu kapele i groblja.

U borbu je uvedena i odmorna Druga četa Prvog bataljona čiji je komandir bio Stojan Beronja. Prije napada u četi su formirane tri udarne grupe od po 10 boraca, na čijem su čelu bili članovi komande čete. Za podršku su pripremljeni teški minobacači kod kojih je bio i komandant Osme brigade Sajo Grbić.

Neprijatelj je isturio bijelu zastavu, pokušavajući tako da prevari naše jedinice u što su se partizani uvjerili upućivanjem jednog civila sa pozivom na predaju koji je odbijen.

Udarna grupa pod komandom Stojana Beronje pokušala je snažnim jurišem približiti se položaju neprijatelja, ali je bila pokošena nakon desetak minuta. Komandir je ponovo komandovao juriš.

U ovom napadu kod jedne čete Trećeg bataljona Osme brigade nalazio se i komandant bataljona Osman Džafić. Četa je napadala na uskom brisanom prostoru.
Kada se Osman Džafić dogovorio sa Stojanom Beronjom, komandirom čete iz Prvog bataljona o daljim dejstvima, uzeo je od boraca nekoliko ručnih bombi i krenuo na juriš. Nakon uspješno upotrijebljenih bombi na rovove iz neposredne blizine bio je pogođen u sljepoočnicu i na mjestu ostao mrtav.

Nakon izvlačenja iz vatre poginulog komandanta Trećeg bataljona Osmana Džafića, jedinice njegovog bataljona i Prvi bataljon nastavili su juriše i u dugotrajnim borbama, 30. marta 1945. godine, razbile neprijatelja u rovovima i bunkerima.

Poslije toga neprijateljski vojnici su se zabarikadirali u bunkere i zemunice u zoni odbrane.

Tada su upotrijebljeni bacači “Džon Bul” i protivtenkovske puške čije je dejstvo unijelo strahovitu paniku među neprijateljske vojnike. Kada su se u bunkerima i zemunicama počeli gušiti od barutnih gasova izazvanih eksplozijama mina i zrna počeli su izlaziti iz uporišta.

No, i pored toga, sva uporišta nisu bila zauzeta pa je ostavljena jedna četa partizana da u blokadi drži neprijatelja na koti 532.

U nastavku ćemo objaviti priču pod nazivom: Likvidiranje neprijatelja koji je obezbjeđivao most na desnoj obali Bosne i napad na željezničku stanicu u Kaknju

Izvor informacija: Monografija “Kakanj”, grupa autora, izdavač Istorijski arhiv Sarajevo, 1987. godina

Press Općine Kakanj / KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u