KakanjLive | Četvrtak, 09.07.2020. godine

Sedamnaest novih naziva ulica

30.05.2019. - Općinsko vijeće Kakanj je usvojilo Odluku o utvrđivanju naziva novih ulica na području općine Kakanj

kakanjzgradaopcine
Riječ je o ulicama koje do sada nisu imale zvanične nazive ili o krakovima ulica koji su novim imenovanjem dobili i nova imena. Znači ostaju svi postojeći nazivi ulica uz novo imenovanje odvojenih krakova Ulice Šehida, Ulice 29. novembar, Zeničkog-partizanskog odreda
Tako se krak Ulice šehida od srednjih škola prema Milama, sada naziva ulica Trećeg manevarskog bataljona i krak od srednjih škola prema novom naselju Bare ulica Mehmedalije Sikire. Krak Ulice 29. Novembar u naseljenom mjestu Doboj ima novi naziv, ulica Mustafe Muje Kulovića.
U naseljenom mjestu Plandište izdvojena je ulica koja započinje odvajanjem sa ulice ZPO od stambenog objekta Zahida Gluhića i dobila je ime Deveti maj.
Krak ulice V divizije NOP-a U naseljenom mjestu Varda ulica koji počinje od Šehidske česme i nastavlja pored starog gradskog groblja sada nosi ime Mukadesa Husagića.
Treći krak Ulice Bratstva i jedinstva u naseljenom mjestu Povezice sada se naziva ulica Prvi mart.

Svi ostali nazivi novih ulica podrazumijevaju prvo imenovanje za ulice koje do sada nisu imale imena. Evo njihovog popisa.

Ulica: Eneza Neimarlije
U naseljenom mjesta Obre ulica koja se pruža uz rijeku Trstionicu, a koja počinje odvajanjem desno sa glavne saobraćajnice na raskršću kod stare škole u Obrima i ponovo se spaja sa glavnom saobraćajnicom kod poslovnog objekta "SIM Komerc".

Ulica: Trstionička
U naseljenim mjestima Podbjelavići i Marijina Voda ulica koja se odvaja desno sa glavne saobraćajnice Kakanj - Kraljeva Sutjeska, kod nekadašnje trgovinske radnje "Berbić" (ne uključujući ovaj objekat) i pruža se sve do novoizgrađene džamije na parceli k.č. 1291, k.o. Haljinići te joj pripada i krak koji se nalazi u naseljenom mjestu Marijina Voda, a koji se pruža desnom obalom rijeke Trstionice od mosta na rijeci do stambenog objekta Berbić Davuda.

Ulica: Brežanska
U naseljenim mjestima Podbjelavići i Marijina Voda ulica koja se pruža kroz naseljeno mjesto Marijina Voda i to paralelno sa rudničkom prugom od stambenog objekta na parceli k.č. 212/1, k.o. Haljinići do stambenog objekta Saliha Fazlića na parceli k.č. 1194, k.o. Haljinići.

Ulica: Mustafe Muje Kulovića
U naseljenom mjestu Doboj, krak Ulice 29. novembar, odnosno ulica koja se proteže čitavom dužinom parcele k.č. 802, k.o. Doboj, sa lijeve strane autoputa.

Ulica: Kraljice Katarine
U naseljenom mjestu Haljinići, ulica koja se odvaja desno sa regionalnog puta Kakanj-Kraljeva Sutjeska, nasuprot ugostiteljskog objekta "Pink" i pruža se kroz naseljeno mjesto Haljinići do stambenog objekta na parceli k.č. 744, k.o. Haljinići, Kovač Ante.

Ulica: Kotromanića
U naseljenom mjestu Marijina Voda izdvojen je krak koji počinje odvajanjem desno sa regionalnog puta Kakanj-Kraljeva Sutjeska, pored stambenog objekta Stjepana Jurića na parceli k.č. 1200, k.o. Haljinići (uključujući ovaj objekat), nastavlja desnom obalom rijeke Trstionice sve do ponovnog uključenja na regionalni put Kakanj - Kraljeva Sutjeska pored Rudničke direkcije Haljinići (ne uključujući ovaj objekat).

Ulica: Trećeg Manevarskog bataljona
U naseljenom mjestu Plandište, zaseban krak Ulice Šehida, izdvojena je saobraćajnica koja od područja srednjih škola nastavlja prema Milama - novoizgrađenom naselju.

Ulica: Deveti maj
U naseljenom mjestu Plandište izdvojena je ulica koja započinje odvajanjem sa ulice ZPO od stambenog objekta Zahida Gluhića (ne uključujući ovaj objekat) na parceli k.č. 1781/1, k.o. Kakanj, a završava kod parcele k.č. 1871, k.o. Kakanj i ima dužinu od 562 m, uključujući krake koji se s desne i lijeve strane spajaju na ovu saobraćajnicu.

Ulica: Mehmedalije Sikire
Ulica koja se izdvojila kao zaseban krak u naseljenom mjestu Plandište i koja predstavlja saobraćajnicu koja započinje odvajanjem sa Ulice Šehida kod Srednjoškolskog centra i nastavlja prema Novom naselju Bare do kraja ulice Deveti maj.

Ulica: Rahmana Kovača
Ulica koja se nalazi u naseljenom mjestu Plandište, a koja počinje od raskrsnice novoimenovanih ulica Deveti maj i Mehmedalije Sikira i završava do objekata Gradske deponije JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj.

Ulica: Četa Bosna
U okviru Ulice Mehmeda Skopljaka u naseljenom mjestu Kakanj zaseban je krak koji se odvaja od stambenog objekta Salke Omerović na parceli k.č. 332, k.o. Kakanj (uključujući i ovaj objekat) i pruža se pored Šehidskog mosta, desnom obalom Zgošće.

Ulica: Elvedina Šehagića
Prvi krak Ulice Bratstva i jedinstva u naseljenom mjestu Povezice koji počinje naspram objekta Nove Trgovine i pruža se parcelom k.č. 344, k.o. Doboj i do kraja nastavlja parcelom k.č. 326, k.o. Doboj. Dužina ovog kraka iznosi 309 m.

Ulica: ZAVNOBIH
Drugi krak Ulice Bratstva i jedinstva u naseljenom mjestu Povezice koji počinje parcelom k.č. 330, k.o. Doboj, i nastavlja parcelom k.č. 306, k.o. Doboj. Dužina opisanog kraka iznosi 252 m.

Ulica: Prvi mart
Treći krak Ulice Bratstva i jedinstva u naseljenom mjestu Povezice koji ima dužinu od 881 m, a započinje parcelom k.č. 1793/1, k.o. Doboj te nastavlja paralelno sa željezničkom prugom do stambenog objekta Vahidina Čolaka na parceli k.č. 134/2, k.o. Doboj.

Ulica: Nedžada Čišije
U naseljenom mjestu Pope kao zaseban krak je dio industrijske ceste koji se pruža od objekta bivšeg Maršala (uključujući ovaj objekat) do raskrsnice u blizini džamije u Popima.

Ulica: Kemala Čelebića
U naseljenom mjestu Varda ulica koja se odvaja desno sa ulice Branilaca (od mosta preko rijeke Zgošće), pruža paralelno desnom obalom rijeke Bosne te nastavlja ispod tzv. Cementarskog mosta i nakon mosta skreće desno do raskrsnice kod objekta bivšeg „Maršala“ na parceli k.č.1629, k.o. Kakanj (ne uključuje ovaj objekat).

Ulica Mukadesa Husagića
U naseljenom mjestu Varda ulica (krak ulice V divizije NOP-a) koja počinje od Šehidske česme i nastavlja pored starog gradskog groblja parcelom k.č. 2180 do stambenog objekta Ramiza Husagića, na parceli k.č. 827/2, k.o. Varda, gdje skreće desno do zadnjih objekata.

KakanjLive/Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u