KakanjLive | Subota, 08.08.2020. godine

Sedamnaest kandidata dobija poticajna sredstva

11.05.2016. - U okviru projekta “Pokreni svoj posao u Kaknju” 17 kandidata sa liste će dobiti općinska podsticajna sredstva za pokretanje vlastite djelatnosti

kakanj_006

Nakon objave javnog poziva, obrade prijava i intervjua sačinjena je lista kandidata koji su se prijavili za dodjelu podsticajnih sredstava za pokretanje djelatnosti u okviru projekta “Pokreni svoj posao u Kaknju”.

Na Javni poziv za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2016. godinu, projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“, mogle su aplicirati nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Kakanj, te pravna i fizička lica koja su registrovala djelatnost u 2016. godini. Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline zaprimila je ukupno 30 zahtjeva. Nakon završenog javnog poziva Komisija za ocjenu i odabir poslovnih planova za 2016. godinu je održala sastanak i intervjue sa kandidatima.Nakon obavljenih intervjua, članovi Komisije su ocijenili kandidate isačinili rang listu.
Na osnovu raspoloživih sredstava podsticajna sredstva će dobiti kandidati od broja 1 do broja 17:

1. Armin Kukić (148), Grijanje i klimatizacija
2. Lejla Agičić - Kobilica (137), Fotografija i videografija
3. Nizama Spahić (137), Stomatološka ordinacija
4. Kemal Hasagić (132), Zubotehnički laboratorij
5. SIM – KOMERC d.o.o. Kakanj(130), PJ Proizvodnja fasadnog pribora „HAUS“
6. Vahidin Goga (121), Društvo za proizvodnju, prodaju i usluge u reklamnoj industriji
7. Nejra Kulović (110), Proizvodnja tradicionalnih bosanskih kolača i figura od tijesta
8. Mirza Islamović (105),Frizerski salon
9. „ŠMIZLE HOBI AR” d.o.o. Kakanj (99), Dekupaž tehnika
10. Nijaz Kovač (98), Ručna izrada unikatnih torbi
11. Adela Hadžić (96), Frizerski salon
12. Mirha Delibašić (85),Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda
13. „H&S“d.o.o. Kakanj (82),Održavanje i popravak motornih vozila
14. Nermina Jašarspahić(81), Dizajnersko - krojački salon
15. Zekerijah Puščul (81),Plastenička proizvodnja
16. Emina Avdispahić - Zahirović(79), Proizvodnja šumske jagode
17. Nedim Čatić (78),Plastenička proizvodnja
18. Marija Tunjić (75), Uzgoj goveda, rasplodnih junica i tovnih junadi iz vlastitog uzgoja
19. Hasan Alajbegović (75) Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka
20. Ferida Marušić (71) , Rasadnik bio sadnica
21. Đemaludin Smolo (62), Proizvodnja mlijeka
22. Alem Čeliković (61),Stočarska proizvodnja
23. Senida Omerović (61),Sito štampa na tekstil i ostale ravne površine
24. Elmedin Smajić (59),Proizvodnja i prodaja svježeg kravljeg mlijeka
25. Amanda Pekić (46) Servis čišćenja

Kandidati koji nisu bodovani

Kandidat Adin Šolbić i društvo “CNT” d.o.o. Kakanj imaju djelatnost koja (trgovina) nije predviđena Programom utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2016. godinu kroz projekat “Pokreni svoj posao u Kaknju”.
Kandidat Latifa Kubura, ne ispunjava uslove za registraciju djelatnosti (srednja škola),
Kandidat Ishak Avdispahić je odustao.
Društvo „CUBUS“ d.o.o. Kakanj - registrovano u 2015. godini.

O rezultatima javnog poziva svi kandidati će biti pismeno obavješteni. Odabrani kandidati će imati obavezu da u roku od 30 dana od prijema obavještenja registruju djelatnost, nakon čega će sa istim biti potpisani ugovori.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u