KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

SDA kampanju počinje iz Kučića

05.09.2016. - Objavljujemo termin plan izbornih skupova Opoćinske organizacije SDA Kakanj

sda_skupoviPrema planu za mjesec izborne kampanje Općinska organizacija SDA Kakanj, pored Centralnog skupa, održat će još 27 skupova na području mjesnih odbora. Prvi je večeras, u Kučićima sa početkom u 19,30 sati, a zatim slijede Bištrani, Modrinje Doboj... Pauza će biti napravljena u ponedjeljak na Kurban Bajram 12. septembra, a zatim se nastavlja iz Povezica u utorak 13.09.2016. godine.

Evo kompletnog rasporeda:
1. Kučići, Mjesna zajednica, 04.09.2016. 19:30
2. Bištrani, Kod džamije, 05.09.2016. 19:30
3. Modrinje, Poligon kod škole, 06.09.2016. 19:00
4. Doboj, Vatrogasni dom, 07.09.2016. 19:30
5. Slapnica,Poligon kod škole, 08.09.2016. 19:30
6. Sopotnica, Sportski poligon, 09.09.2016. 19:30
7. Obre, Sportski poligon, 10.09.2016. 19:30
8. D. Kakanj, Kod škole, 11.09.2016. 19:30
9. Povezice, Povezice – plato kod rudničkog nadvoznjaka, 13.09.2016. 19:30
10. Krševac, Poligon kod škole, 14.09.2016. 19:30
11. Brnj, Kod prodavnice, 15.09.2016. 19:30
12. Dumanac, Dumanac – kod škole, 16.09.2016. 19:30
13. Nažbilj, Poligon kod škole, 17.09.2016. 19:30
14. Papratnica, Kod škole, 18.09.2016. 19:30
15. Varda, Poligon „Grbavica”, 19.09.2016. 19:30
16. Doboj, Poligon OŠ „15. April”, 20.09.2016. 19:30
17. Ričica, Pogon 21.09.2016. 19:00
18. Plandište, Kod groblja, 22.09.2016. 19:00
19. Tršće, Poligon OŠ „M.M.Bašeskija”, 23.09.2016. 19:00
20. Zagrađe, Poligon kod škole, 24.09.2016. 19:00
21. Desetnik, Kod škole, 25.09.2016. 19:00
22. Brežani, Sportski poligon, 26.09.2016. 19:00
23. Kakanj II, Poligon OŠ „M.M.Bašeskija”, 27.09.2016. 19:00
24. Bilješevo, Poligon OŠ„Ahmed Muradbegović”, 28.09.2016. 19:00
25. Brnjic,Poligon OS „Rešad Kadić”, 29.09.2016. 19:00
26. Zgošća, Sportski poligon, 30.09.2016. 19:00
27. Centralni predizborni skup

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u