KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

SDA KAKANJ-Ostvaren napredak u svim životnim oblastima

27.12.2016. - Na konferenciji za novinare, u Općinskoj organizaciji SDA Kakanj, ocjenjeno da je u svim oblastima privrednog, komunalnog, sportskog, kulturnog i društveno političkog života, tokom ove godine, ostvaren napredak

U Općinskoj organizacije SDA Kakanj, održana je press konferencija i druženje sa novinarima. U svečanom ambijentu na krajun još jedne uspješne godina za kakanjsku SDA, predsjednik ove političke stranke u Kaknju, Sejad Zaimović, posebno je naglasio strančke aktivnosti vezane za rad u javnim preduzećima, organima Općine i nevladin sektor:

- Tokom cijele godine smo pratili rad organa Općine, javnih preduzeća, javnih ustanova, sportskih klubova, udruženja građana, humanitarnih organizacija te putem naših kadrova osigurali da unaprijedimo njihov rad. Da dobre ideje dobiju podršku, da se dobre inicijative realizuju. Sa posebnom pažnjom smo pratili rad Uprave RMU Kakanj i njihove napore na zaustavljanju negativih trendova u ovoj, za Kakanj, najvažnijoj kompaniji te pružili podršku. Podsticali smo naše kadrove da smjelije idu u nove projekte, da pronalaze nova rješenja, da reformišu određene segmente u svojim oblastima, da smanjuju troškove i povećavaju kvalitet usluga za dobrobit zajednice. Cijenimo da je u svim oblastima privrednog, komunalnog, sportskog, kulturnog i društveno političkog života ostvaren napredak, rekao je Zaimović.

Ograničavanje mandata, paušala i naknada

OO SDA Kakanj, rečeno je danas, poučena pozitivnim trendovima u Javnoj ustanovi KSC Kakanj i Obdaništu Mladost, pokrenut će inicijativu za ograničavanje mandata uprava u javnim preduzećima i javnim ustanovama. Cilj je zadržati ili smanjivati javnu potrošnju i neće se davati podrška za povećavanje paušala i naknada nadzornim i upravnim odborima.

sejad_zaimovicPredsjednik OO SDA Kakanj, Sejad Zaimović

Podrška preduzećima i ustanovama

Ovom druženju sa novinarima prisustvovao je veliki broj članova Stranke, posebno kadrova na funkcijama u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, direktora i članova uprava preduzeća i ustanova. Bila je to prilika da se u ugodnoj, i na kraju godine svečanoj atmosferi, razmijene mišljenja i zadvolje novinarska interesovanja. U tom razgovorima smo saznali da je u toku i reevidencija članstva u SDA, koja bi u narednih 60 dana trebala biti završena. Između ostaloga zabilježili smo da će Općinska organizacija SDA Kakanj daje i  ubuduće davati punu podršku Upravi i svim uposlenicima Rudnika Kakanj na poboljšavanju stanja postojećih i otvaranju novih proizvodnih kapaciteta. Aktivnu podršku imaju javna preduzeća Vodokom i Grijanje, kako bi građanima što kvaltitenije pružali usluge. Nastavlja se i podrška Kulturno sportskom centru, čiji rad u ovoj godini, ovdje ocjenjuju čistom desetkom. Neupitna je i podrška Javnoj ustanovi Mladost, a vodite će se i aktivnosti za što bolje usluge zdravstvene zaštite. Posebnu pažnju, kroz naredne aktivnosti, u SDA Kakanj će posvetiti Centru za socijalni rad.

Građani pozvani na saradnju i partnerstvo

U SDA danas su rekli - spremni smo i na kritiku ako građani vide da ne ide kako treba. Sve što je argumentovano spremni smo prihvatiti i realizovati. Na kraju građani Kaknja su pozvani na saradnju i partnerstvo u aktivnostima koje planira ova Stranka.

Novogodišnji susret sa novinarima završen je čestitkom za Novu godinu, katolički i pravoslavni Božić.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u