KakanjLive | Petak, 05.06.2020. godine

SDA Kakanj - saopštenje o prijemu radnika u TE Kakanj

03.06.2016. - SDA Kakanj nije učestvovala niti je konsultovana od strane bilo koga iz JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u vezi posljednjeg prijema radnika

SDA_tekst
 
Zbog učestalih poziva, zahtjeva za obrazloženjem, te velikim interesom lokalne kakanjske javnosti Općinska organizacija SDA Kakanj je prinuđena da lokalnu javnost informiše o svom učešću u posljednjem prijemu radnika u Termoelektrani Kakanj.
 
Ističemo da SDA Kakanj nije učestvovala niti je konsultovana od strane bilo koga iz JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u vezi posljednjeg prijema radnika u Termoelektrani Kakanj.
 
SDA Kakanj nema ništa sa načinom upošljavanja 15 radnika na Termoelektrani Kakanj niti ima informaciju da li su primljeni radnici, primljeni sa Biroa za zapošljavanje i kakav je njihov socijalni i društveni status.
 
Obavještavamo lica koja od OO SDA Kakanj zahtijevala da se provjeri zakonitost prijema radnika na Termoelektrani Kakanj da odgovor za zahtjeve u vezi zapošljavanja potraže kod odgovornih lica u JP EP BiH d.o.o. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj.
 
SDA Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u