KakanjLive | Srijeda, 12.08.2020. godine

Savjeti za učesnike akcije pošumljavanja

21.10.2016. - Kao jedan od partnera u organizaciji akcije “Let’s do it-milion sadnica za jedan dan” Javna ustanova Dom zdravlja saopštava savjete i preporuke za učesnike akcije

posumljavanjePridržavati se  upustava organizatora

Javna ustanova “Dom zdravlja” Kakanj će obezbijediti sanitetsko vozilo i dvije ekipe od kojih će jedna biti stacionirana ispod lokacije Dolovi gdje je planirano izvođenje pošumljavanja, a druga će biti na licu mjesta gdje će se vršiti zasađivanje sadnica.

Obavještavamo sve sudionike ovogodišnje akcije “Let’s do it-milion sadnica za jedan dan” da se pridržavaju slijedećih uputstava kako ne bi došlo do nepotrebnog povređivanja ili nekih drugih komplikacija koje mogu ugroziti ljudsko zdravlje.

Kretati se stazama koje je odredio organizator akcije

Organizator je obezbijedio prevoz za volontere koji će ih prevesti do određene lokacije na relaciji Kakanj-Dolovi, a odatle će se pješke stići na samu lokaciju izvođenja sadnje – Dolovi (20 minuta hodanja pješke). Obzirom da nije moguće prijevoznim sredstvom doći na lice mjesta sugerišemo volonterima da slušaju uputstva organizatora i da ne skreću sa staze koju je organizator odredio; Zabranjeno je da sami volonteri određuju pravce kretanja mimo onih koje je organizator odredio.

Prikladno oblačenje i korištenje ličnih zaštitnih srtedstava

Obavezno se prikladno obući za jesenske prilike, te koristiti udobnu obuću imajući u vidu da će se jedan dio do lokacije pošumljavanja preći pješice;Obavezno treba koristiti lična materijalno-tehnička sredstva za zaštitu tokom akcije (radne rukavice, radna odijela, radne cipele ili čizme, kabanice u slučaju kiše i sl).

Vlastita sigurnost i sigurnost drugih učesnika akacije

Svim volonterima s preporučuje da budu oprezni i da paze na svoju sigurnost i sigurnost ljudi s kojima budu radili tokom izvođenja akcije, te da postupaju i rade onako kako im je naloženo od strane organizatora ove akcije;.

Izbjegavati predmete i plodove koji mogu izazvati povrjeđivanje

Volonteri, ali i sam organizator, moraju znati da je zabranjeno prilaziti ili prikupljati sumnjiva sredstva, oštre predmete i druge slične predmete koji mogu prouzrokovati povređivanje, zabranjeno je dirati leševe životinja, staklene i metalne oštre predmete, te gljive ili neke druge šumske plodove tokom izvođenja akcije i sl. Također, zabranjen je ulazak u devastirane i nesigurne objekte kao i u područja za koja se zna da je zabranjen pristup.

Pažljivo rukovanje alatom

Svi volonteri trebaju pažljivo rukovati alatom koji će biti korišten tokom zasađivanja drveća (ašovi, lopate i sl) zbog sopstvene sigurnosti, ali i zbog sigurnosti svih učesnika u akciji.

Zalihe vode

Preporučujemo i savjetujemo volonterima da na dan izvođenja akcije posjeduju sopstvenu zalihu pitke vode.

Izbjegavati sjedenje na zemlji

Tokom pauza treba izbjegavati sjedenje na zemlji bez zaštitne prostirke koju bi svaki učesnik trebao obezbijediti na vrijeme.

Molimo sve učesnike akcije da se savjesno i odgovorno ponašaju prema sebi, svojim kolegama i prema prirodnim dobrima kako bi se spriječilo ili izbjeglo nepotrebno povređivanje, jer prevashodni cilj ove ili sličnih akcija je da pokažemo društvenu odgovornost prema sebi i onima koji su nam najbliži, ali i prema prirodi i svim njenim dobrima koje nam je ona podarila.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u