KakanjLive | Srijeda, 12.05.2021. godine

Sastanak o ROMED programu

10.11.2016. - Upriličen sastanak na kojem se razgovaralo o inicijativi da ROMED program preraste u ROMACTED program

romed

Gosti u uredu načelnika Općine Kakanj Nermina Mandre bili su Marcos Andrade, ROMED projekt-menadžer u Vijeću Evrope, Marina Vasić koja je angažirana na provedbi ROMED programa, te Mujo Fafulić, predstavnik Centra za podršku Roma “Romalen” Kakanj.
Povod za sastanak su bile aktivnosti na zagovaranju da ROMED program koji se, uz drugih 8 općina, realizira i u Kaknju, preraste u ROMACTED program koji bi u fokusu rada imao jačanje lokalnih institucija i izgradnju njihovih kapaciteta za pisanje projekata i namicanje donatorskih sredstava u svrhu rješavanja problema romske populacije.
Na sastanku se razgovaralo o rezultatima koji su postignuti u Kaknju kroz realizaciju ROMED programa, te preporukama za novi ROMACTED program. Sastanku su prisustvovali i saradnici načelnika Nermina Mandre Zijad Neimarlija i Međid Bajrić.
Realizacija programa “ROMED” u BiH je počela u novembru 2013. godine, a podržali su je Vijeće Evrope i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Riječ je o programu koji se odnosi na jačanje kapaciteta romske populacije, ali istovremeno se zajedno sa lokalnim vlastima radi na poboljšanju uslova života Roma.

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u