KakanjLive | Subota, 04.07.2020. godine

Sarajevski Filozofski fakultet donirao knjige

03.07.2017. - Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu se odazvao na poziv “Doniraj knjige za biblioteku Muzeja Kaknja”

muzejfilosofija

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu odazvao se molbi za saradnju i darovao dijela stručnih publikacija.

Ovom prilikom, iz kakanjskog muzeja se zahvaljuju Filozofskom fakultetu na poklonjenim izdanjima koja će krasiti police biblioteke u Muzeju Kaknja ali i koristiti posjetiocima Muzeja, koje interesira stručna biblioteka.

Predviđena je i elektronizacija podataka stručno obrađene muzejske bibliotečke građe. Biće uspostavljene kartice za knjige i kartice za njene članove.

muzejsarajevofilozofija

Iz Javne ustanove Kulturno sportski centar Kakanj još jednom, javno, pozivaju sve organizacije i institucije da ukoliko posjeduju stručnu literaturu koja bi mogla koristiti za potrebe muzejske biblioteke da se jave na telefonski broj 032/771-920 ili putem e-maila juksckakanj@ksckakanj.ba.

Nabavna politika prikupljanja knjižnog fonda stručne biblioteke u Muzeju Kaknja realizira se formom molbe za saradnju koju je Muzej Kaknja uputio svim relevantnim institucijama i organizacijama sličnog ili istog karaktera djelovanja.

Na osnovu pozitivnih odgovora iz mnogobrojnih institucija BiH te poklonjenih stručnih izdanja bibliotečki fundus, poslije samo par mjeseci od formiranja ove biblioteke broji više od hiljadu bibliotečkih jedinica.

KakanjLive

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u