KakanjLive | Subota, 23.01.2021. godine

Saradnja dva načelnika-Vareša i Kaknja

19.09.2018. - U četvrtak 20. septembra 2018. godine Kakanj će posjetiti načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević

marosevicMarko Marošević

Nakon prijema u Općini Kakanj, načelnici Mandra i Marošević će zajedno posjetiti srednjovjekovni grad Bobovac.

Povod za posjetu je budući zajednički angažman općina Kakanj i Vareš u nastojanjima da se unaprijedi područje srednjovjekovnog grada Bobovca u smislu infrastrukture, prilaznih puteva, turističke ponude itd.

nermin_mandraNermin Mandra

Podsjetimo, načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra nedavno je načelniku Vareša uputio otvoreno pismo u kojem se kaže:
“Poštovani načelniče,
obraćam Vam se inicijativom za zajedničkim aktivnostima na planu promocije i unapređenja srednjovjekovnog bosanskog grada Bobovca. Ono što je jedna od najvažnijih poveznica Kaknja i Vareša je srednjovjekovni utvrđeni grad Bobovac u kojem se čuvala bosanska kruna. U današnjici Bobovac teritorijalno pripada općini Vareš, a sa Kraljevom Sutjeskom koja je na području općine Kakanj čini jedinstvenu kulturno-historijsku cjelinu. Pristupni putevi Bobovcu su i od Vareša i od Kaknja. I građani Vareša i građani Kaknja nose ponos zbog činjenice da žive na prostorima kojima su koračali bosanski kraljevi. To je izvor, motiv i razlog našeg snažnog domoljublja. Bobovac zaslužuje veću pažnju i bolji tretman sa viših nivoa vlasti. Vama načelniče i ljudima sa područja Vareša odajem iskreno priznanje za sve što se učinili na zaštiti i promociji Bobovca i u tom smislu zaslužujete pomoć države. U tom smislu i Kakanj iskazuje spremnost na saradnju s Vama kako bi se Bobovac stavio u žižu i u naučnoistraživačkom i turističkom smislu.
Predlažem da se zajednički borimo za više pažnje i novčanih sredstva sa viših nivoa vlasti kako bi Bobovac postao ono što zaslužuje da bude – najinteresantnija i najposjećenija turistička destinacija. Postoje i dokumenti koji definišu konkretne aktivnosti kao što je Master plan razvoja turizma i očuvanja prirodnih vrijednosti i kulturno-historijskih spomenika na području općina Vareš i Kakanj, no za realizaciju planiranih aktivnosti potrebna je pomoć viših nivoa vlasti. Neke od aktivnosti iz ovog dokumenta su realizirane, a neke nisu zbog nedostatka novčanih sredstava.

bobovac_fena_013Bobovac

Usuđujem se iznijeti i viziju da će jednog dana Bobovac biti najveće bosanskohercegovačko turističko odredište do kojeg će se dolaziti modernim saobraćajnicama, ali i žičarom koja će nuditi fascinirajući panoramski doživljaj srca srednjovjekovne bosanske države”.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u