KakanjLive | Subota, 04.07.2020. godine

Saopštenje Saveza boračkih organizacija

20.12.2017. - Savez udruženja boračkih organizacija općine Kakanj se oglasio saopštenjem za javnost povodom jučerašnjeg hapšenja dva pripadnika Armije Republike BiH sa područja Kaknja

saopstenjeZavršni dio saopštenja Saveza boračkih organizacija

Uz puno uvažavanje bosanskohercegovačkog pravosuđa, uz isticanje činjenice da podržavamo svaku aktivnost čiji je cilj istraživanje i sankcionisanje ratnih zločina, javnosti se obraćamo slijedećim saopštenjem u vezi hapšenja 2 pripadnika Armije R BiH sa području općine Kakanj pod optužbom za ratni zločin na području sela Čemerno u općini Ilijaš 1992.godine.

Naša želja je da se objektivno i nepristrasno utvrde sve činjenice koje se odnose na Čemerno.

U objavljenim informacijama u medijima o predmetnom hapšenju nije pomenuta činjenica da se radilo o akciji čiji je cilj bio neutralisanje nekoliko haubica koje su svakodnevno sa položaja u Čemernu ubijale civilno stanovništvo na području Breze i okoline. Radilo se dakle o legitimnom vojnom cilju.

Očekujemo od pravosudnih organa da utvrde da li je u toj akciji u kojoj su kao legitiman vojni cilj stradale haubice i vojnici Vojske Republike Srpske koji su boravili u selu i koji su usluživali haubice bilo i slučajeva stradavanja civilnog stanovništva. Nadamo se da će na objektivan način biti utvrđene činjenice zašto su haubice postavljene u selu, ko je sve pružao oružani otpor, da li samo vojnici Vojske Republike Srpske ili je bilo i mještana koji su otvarali vatru, da li je neko od civila stradao itd.

Naša želja je da se utvrdi istina, ali i da se jasno kaže da su cilj akcije bile haubice koje su terorisale i ubijale civilno stanovništvo u Brezi, a ne da se bez ikakve presude u javnosti stvara utisak kako je akcija bila usmjerena na civilno stanovništvo sa ciljem činjenja zločina.

Savez udruženja boračkih organizacija općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u