KakanjLive | Četvrtak, 06.08.2020. godine

Samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija

22.05.2019. - Oglas za dodjelu poticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu je otvoren do 07.06.2019. godine

kakanjzgradaopcine

Branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području Kakanj, a koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u Kaknju imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, nepovratnih novčanih sredstava u svrhu poticaja samozapošljavanja

Pravo na prijavu imaju dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja te ratni vojni invalidi.

Prijaviti se mogu i demobilizirani branioci, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine osim lica koja su u OS pristupili kao maloljetni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS RBiH.
U posebnim slučajevima, demobilizirane branioce, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 18 mjeseci u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, ministar Ministarstva može uključiti u ovaj Program.

Mogu konkurisati i djeca poginulih branilaca do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nosilaca najvećih ratnih priznanja, do navršenih 30 godina života kao i udovice ratnih vojnih invalida koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.

Za ovaj potiucaju mogu se porijaviti i djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života.

Još jedna kategorija iz ove populacije može se prijaviti a to su udovice umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.

Više detalja o ovom javnom pozivu možete saznati na: www.kakanj.gov.ba

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u