KakanjLive | Petak, 03.07.2020. godine

Sa konferencije za novinare povodom Dana rudara

18.12.2015. - Vršioc dužnosti direktora Rudnika Kakanj Kasim Alajbegović saopštio podatke o poslovanju, proizvodnji, investicijama, planovima...

SAM_7924Direktor Rudnika Kasim Alajbegović saopštio niz zabrinjavajućih ali i optimističnih poslovnih podataka

Između dva dana rudara u Rudniku mrkog uglja Kakanj, desila se specifična godina, rekao je na početku današnjeg susreta sa novinaraima direktor Kasim Alajbegović i odmah istako dvije ekstremne situacije iz proizvodnje uglja: „Na Površinskom kopu Vrtlište već u januaru smo imali klizište koje je obustavilo otkopavanje uglja, a od 29. septembra sa širokim čelom u jami Seoce ušli smo u rasjed kroz koji još uvijek prolazimo.Posljedica je neispunjavanje ovogodišnjeg plana proizvodnje uglja, koji će biti za oko 10 posto ispod zacrtanog nivoa. Sve ovo je utjecalo na kvalitet uglja tako da imamo sa površine veću toplotnu vrijednost od uglja iz podzemne eksploatacije. To je rezultiralo manjim prihodom u odnosu na plan, pa čak i u odnosu na prošlu godinu.“

Manji prihod je ostvaren i po osnovu manje toplotne vrijednosti. Kvalitet uglja iz podinskog sloja u Pogonu Haljinići, nešto je slabiji pa je za prvih deset mjeseci dosta kontrolisanih uzoraka propalo, odnosno oko 11.000 tona uglja. Znači, napravljen je trošak, ali je to po Ugovoru sa EP BiH, ispod 9.800 kj/kg i ne smatra se količinama koje treba platiti.

Gubitak oko 14 miliona KM

Za 11 mjeseci prošle godine poslovni gubitak u Rudniku Kakanj bio je oko 12,5 miliona, a za isti period ove godine gubitak je preko 14 miliona KM. Pored toga, prama nalazu interne revizije postoje i nekurentne zalihe više od četiri miliona, a za dva miliona već su provedene procedure otpisa, što znači da će poslovni gubitak biti uvećan i za taj iznos. Komentarišući ovaj podatak, direktor Alajbegović je rekao: „Nijednoj Upravi ne ide u prilog da u svom mandatu otpisuje nekurentne zalihe međutim mi smo donijeli odluku da sve ono što je po zakonu i što opterećuje knjigovodstvo i magacinski prostor da se u skladu sa zakonom riješi“.

Ogromne obaveze po osnovu poreza i doprinosa

Dugovi su u porastu. Kako prema porezima i doprinosima tako i prema dobavljačima. Rudnik trenutno duguje oko 109,7 miliona maraka. Dugoročne obaveze po kreditima i pozajmicama, prema bankama, Elektroprivredi i Vladi Japana su oko 14,5 miliona. Kratkoročne obaveze, prema dobavljačima su oko 15 miliona. Obaveze po osnovu plaća, nakanada i doprinosa su 79 miliona KM. Ova posljednja cifra se odnosi na neplaćene poreze i doprinose, gdje svi rudnici pa i Rudnik Kakanj direktno utiču na razvoj ili stagnaciju javnih ustanova koje pružaju usluge građanima. To su zdravstvo, školstvo, penzijski fond... Šta se radi i planira u Rudniku Kakanj na ublažavanju ovog problema, direktor Alajbegović je ovako prezentirao novinarima: „ Mi imamo sporazum sa Zavodom za javno zdravstvo o otplati duga i redovno uplaćujemo 150 hiljada KM i sa PIO-om, kome se mjesčeno plaća 200 hiljada maraka. Međutim naše su mjesečne obaveze oko 1,3 miliona KM. Znači svaki mjesec taj dug se povećava za milion KM. Nadležne institucije reaguju i mi smo dali određene garancije da ćemo to platiti. Planiramo to uraditi prodajom nekretnina. To ja naša neperspektivna imovina, u zgradama i zemljištu“.

Zbrinjavanje porodica poginulih rudara

Događaj koji je posebno potresao ljude u Rudniku i građane Kaknja, između dva dana rudara, je oktobarska rudarska nesreća, kada su poginula četiri rudara, a sedam dana poslije toga, sa iste smjene, još jedan preminuo. Ljudi su neprocjenjiv resur i u Rudniku su u skaldu sa sudskom praksom pokrenuli postupak naknada i zbrinjavanja članova porodica. Dvije porodice su potpisale ponuđene ugovore o naknadi. Prva rata je već isplaćena. Na potpis preostale dvije se čeka, a pored toga nastojat će se udovoljiti i još nekim zahtjevima vezanim za zapošljavanje i liječenje. Rudnik ima obavezu isplaćavanja i rente, a to je obaveza kojom se zadržava životni standard u porodici na niovu kojeg su imale dok su poginuli rudari, bili živi i radili.

Penzionisanje i zapošljavanje

Više od 140 radnika Rudnika je penzionisano u ovoj godini, a prema njima postoji obaveza, do kraja februara iduće godine uplatiti doprinose kako bi oni mogli redovno primati penzije.
U naredne tri godine planirano je novo zapošljavanje. Biće uređeno na drugačijim osnovama, transoparentnosti i mogućim organizovanjem trening centra gdje će se provjriti spremnost budućih radnika za rad u Rudniku. Nehumano je zapošljavati ljude koji psihički i fizički ne mogu odgovoriti obavezama na radnom mjestu.

Investicije

Više od 69 miliona, također u tri naredne godine biće investirano u Rudnik. Riječ je o kapitalnim investicijama iz Elektroprivrede BiH. Tokom iduće godine treba biti završen i hidrotehnički tunel Ribnica. Potpisan je ugovor, koji se već realizira, a podrazumijeva u drugoj polovini naredne godine montažu i upotrebu nove kompleksne širokočelne mehanizovane podgrade u jami Begići- Bištrani.

Vrednovanje rada

O vrednovanju rada v.d. direktor Rudnika, Kasim Alajbegović, kaže: „Nova Uprava je uvela neke oblike štednje. Stimulacije su ostale samo za radnike u proizvodnji. Komisije koje su se posebno plaćale, više neće, jer su izdati zadaci da se ti poslovi rade u radnom vremenu i za platu koja je propisana ugovorom o radu. A svi koji smatraju da zaslužuju posebnu stimulaciju mogu je ostvariti ako inovativno nastupaju sa prijedlozima koji doprinose bezbjednosti na radu, humanizaciji rada, povećavanju produktivnosti i boljem poslovnom rezultatu“.
Na kraju ovog susreta sa novinarima saopšteni su i planovi za naredne tri godine. Na godišnjem nivou je predviđeno da se prema Termoelektrani isporučuje 1.210.000 tona uglja. Planiraju se povećati količine uglja za široku potrošnju.

rmukakanj.ba

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u