KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

S BiH: Najuspješnija godina od osnivanja stranke

31.12.2016. - U cijelosti prenosimo saopštenje Općinskog savjeta Stranke za Bosnu i Hercegovinu Kakanj

zabih

Nakon destabilizacije Stranke sa raznih nivoa organizovanja do postupaka pojedinaca, u 2016. godinu Općinski savjet SBiH Kakanj je ušao sa planovima i programima koji su bazirani na pripremama za ozbiljan i studiozan pristup izbornim aktivnostma. Unutar Stranke napravljeni su programi i planovi koji su realni i u skladu sa finansijskim stanjem u stranci, sa posebnom pažnjom prema racionalizaciji troškova.

Kroz plan i program pristupilo se aktivnijem kontaktu sa članovima i simpatizerima Stranke za Bosnu i Hercegovinu, kao i neposrednim razgovorom sa našim sugrađanima i udruženjima tražili smo prihvatljiva rješenja za bolji život i rad u našoj lokalnoj zajednici.

Općinski Savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu u 2016. godini održao je dvanaest redovnih sjednica i pet vandrednih, gdje se aktivno učestvovalo u razmatranju svih pitanja bitnim za lokalnu zajednicu.

Naši vijećnici bili su najredovniji učesnici svih sjednica Općinskog vijeća, a tamo gdje se nalazile kadrovi Stranke za Bosnu i Hercegovinu postignuti su odlični rezultati.

Prije svega spomenućemo JU Dom zdravlja Kakanj koji su svojim znanjem, iskustvom i dobrim odnosima sa lokanom vlašću i našim privrednicima uspjeli izgraditi dijalizni centar, povećali su i poboljšali infrastrukturne projekte potrebne za one koji koriste usluge te ustanove, osposobili ambulantu u Bilješevu i uspostavili disciplinu i ozbiljan odnos zaposlenih prema pacijentima.

JU Centar za socijalni rad je korištena kao urnek kako treba da rade ovakve ustanove na nivou Kantona.

Sve ovo nabrojano prepoznali su stanovnici naše Općine i dali do sada najveću podršku Stranci za Bosnu i Hercegovinu i kroz tu podršku obezbjedili smo pet viječnika u OV Kakanj, ali i veliku obavezu da opravdamo dobijeno povjerenje.

Na posljednjoj sjednici Kantonalnog vijeća, Općinski Savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu Kakanj je dobio velike pohvale na ostvarenom rezultatu, ali naši predstavnici u Kantonalnom vijeću nisu toliko uživali u pohvalama nego su pokrenuli inicijative za promjene na svim višim nivoima organizovanja Stranke za Bosnu i Hercegovinu.

Na kraju se još jednom zahvaljujemo svima onima koji su dali glas na Lokalnim izborima 2016. godine Stranci za Bosnu i Hercegovinu. Tu smo da i dalje sarađujemo, pružimo svaku vrstu podrške i pomoći vezano za bilo koju vrstu društvenog života počev od pisanja molbi do prijava na Javne pozive, izrade elaborata, programa rada, biznis planova i mnogo toga drugog, jer u Stranci imamo profilisane kadrove, koji mogu odgovoriti svim izazovima.

PRESS OSSBIH KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u