KakanjLive | Subota, 04.07.2020. godine

RUDNIK-U narednoj godini veliki proizvodni iskorak

20.12.2016. - Povodom Dana rudara u Rudniku mrkog uglja Kakanj održana je press konferencija na kojoj su novinarima govorili članovi Uprave

05

Povodom Dana rudara u Rudniku mrkog uglja Kakanj održana je press konferencija na kojoj su novinarima govorili članovi Uprave: direktor kakanjskog Rudnika mr.sci Kasim Alajbegović, izvršni direktor za proizvodnju mr.sci. Muhamed Plasto i izvršni direktor za ekonomske poslove Ibrahim Fazlić, izvršni direktor za pravne, kadrovske i opće poslove Muhamed Lopo i izvršni direktor za razvoj i investicije Elvedin Čobo.

Zaključno sa decembrom, procjene su da će kakanjski rudari iskopati 40 hiljada tona uglja manje nego lani, odnosno oko 970 hiljada tona crnog zlata. Ipak optimizam je prisutan jer su realne prtpostavke da u 2017. godini može biti iskopano 1.440.000 tona uglja što se zadnji puta dogodilo u prošlom stoljeću, neposredno prije rata.

Pripreme za narednu poslovnu godinu
- Dan rudara dočekujemo u ambijentu iščekivanja rezultata rada koji trebaju doći u narednoj godini, jer smo tokom ove pripremali pretpostavke za poslovni iskorak i proizvodnju uglja od skoro 1,5 miliona tona uglja. Očekujemo da će podrzemna eksploatacija sa dva široka čela realizovati 600 hiljada tona, a da će sa površinskog kopa biti realizovana ista proizvodnja kao i ove godine od preko 800 hiljada tona uglja. Da bi se ovo postiglo, tekuća poslovna godina je protekla u pripremanju proizvodnih kapaciteta, posebno na Pogonu Haljinići. Od prije nekoliko dana tamo je u jami Seoce u centralnom reviru počelo da radi mehanizovano široko čelo, a u januaru naredne godine očekujemo i početak rada drugog širokog čela u jami Begići-Bištrani. Prvi puta poslije šest godina u Rudniku ćemo imati u eksploataciji dva široka čela, riječi su dirketora Alajbegovića.

A za ovu godinu Direktor Rudnika Kakanj ističe da je nedostatak kapaciteta za masovnu proizvodnju uglja iz podzemene eksploatacije, nadomješten otkopavanjem na Površinskom kopu Vrtlište.
-Od početka ove godine stručno konsolidovan, profesionalno, disciplinovano i odgovorno vođen Površinski kop Vrtlište imao je misiju kompenazacije nedostatka proizvodnje iz jama Pogona Haljinići i na tome upućujem velike čestitke Upravi i radnicima Kopa. Čestitam i rudarima Haljinića na uspješnoj pripremi dva široka čela, kaže Alajbegović.

02

Kapaciteti za dugoročnu eksploataciju

Bila je ovo godina pripremanja i konsolidacije kapaciteta u podzemnoj eksploataciji uglja. Izvršni direktor za proizvodnju, tehničke poslove i održavanje, mr.sci. Muhamed Plasto o tome kaže:
- Mi se nismo zadržali da kratkoročno riješimo pitanje kapaciteta u Haljinićima. Osigurali smo kapacitet u jami Begići-Bištrani. Imamo taj jedan kapacitet, a borili smo se za kapacitet u jami Seoce, obzirom na rezerve s akojima raspolažu Haljinići. Paralelno, a shodno zaključcima sa internog stručnog skupa o podzemnoj eksploataciji, izvršili smo istraživanje sa površine preostalih rezervi glavnog ugljenog sloja i okonturili smo pet ili šest novih otkopnih polja sa rezervama od blizu dva miliona tona. Znači nakon eksploatacije drugog otkopnog polja u centralnom reviru, imat ćemo mogućnost da otvaranjem podinskog ugljenog sloja omogućimo kontinuitet kopanja u jami Haljinići. To je kvalitet i znak da nismo radili kratkoročno.

01

U Novu godinu po novom Zakonu u finansijskom poslovanju

O finansijskom stanju i velikim obavezama koje prate i ostale rudnike uglja, a ne samo Rudnik Kakanj te očekivanjima u narednoj godini, govorio nam je izvršni direktor za ekonomske poslove Ibrahim Fazlić:
- Imamo preduslove da u 2017. godini poslujemo po odredbama novog zakona o Finansijskom poslovanju, a to je da se balgovremeno izvršavaju sve preuzete obaveze kako prema društvenim fondovima, tako i obaveze prema dobavljačima. Moramo znati sa kakvim stanjem ulazimo u naredno godinu. Sa 30. 11. ukupne obaveze Rudnika iznose 112.972.540 KM.Od toga dugoročne obaveze iznose 14.229.000, a kratkoročne obaveze 98.743.000 KM. Po strukturi najveće učešće imaju obaveze za neplaćene poreze i doprinose iz plata i na plate i to u iznosu od 80.336.956 maraka. Ostale obaveze u ovih 112 miliona su obaveze prema dobavljačima i obaveze po osnovu kredita. Znači Rudnik Kakanj ulazi u 2017. godinu sa obavezama od cirka 113 miliona maraka, koje u narednom periodu treba na neki način izmiriti, pogotovo kada se gledaju kratkoročne obaveze. Mjesečna proizvodnja od 120 hiljada tona može da pokrije sve tekuće troškove poslovanja Rudnika sa punim izmirivanjem tekućih obračunatih poreza i doprinosa po osnovu plata.Tako da smo mi u plan unijeli i dali obećanje društvenim fondovima da u 2017. godini imamo namjeru ispunjavati tekuće obaveze po osnovu obaveza prema javnim fondovima, rekao je izvršni direktor Fazlić.

 

06Invalidi rada i zaštita imovine

Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opće poslove Muhamed Lopo je rekao da Rudnik upošljava 1.754 osobe, od toga su 328 osoba invalidi druge kategorije, ratni vojni invalidi i invalidi po osnovu povreda i bolesti.
- Invalida je 18, 7 posto što je vrlo visoko i otežava nam poslovanje. U 2016. nastavili smo zaštitu imovine od uposlenika rudnika i od drugih osoba koje su ulazile u rudničke kopove.Takvih ulazaka više nama u naša radilišta, istaka je Lopo.

Investicije

Izvršni direktor za razvoj i investicije Elvedin Čobo, govorio je o dokapitalizaciji kroz realizaciju Skupštinskih odluka Elektroprivrede BiH:
- U toku su tri investicije koje trabaju u narednom periodu omogućiti stabilizaciju i povećavanje obima radova i u podzemnoj i u površinskoj eksploataciji uglja. Od polovine naredne godine očekujemo realizaciju poslova na izgradnji hidrotehničkog objekta Tunel Ribnica, čime će se omogućiti odlaganje velikih količina čvrste jalove mase. U Jami Begići-Bištrani počeo je probni rad transporta dizel lokomotivom donjom šinom, a za montažu je spremna kompletna širokočelna mehanizovana oprema.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u