KakanjLive | Nedjelja, 17.01.2021. godine

Rudnik realizira niz mjera na sanaciji klizišta

18.02.2017. - Klizište u Ribnici još uvijek je aktivno, a Uprava Rudnika i Štab za spasavanje poduzimaju sve kako bi što prije uspostavili protok rijeke Ribnice

bagerprokop
U Rudniku mrkog uglja Kakanj ulažu se maksimalni napori kako bi se sprijječile eventualne posljedice koje može izazvati još uvijek aktivno klizište u području rijeke Ribnice. Prve pukotine i pomjeranje tla uočeno je u ponedjeljak 13. februara. Do danas došlo je do pomjeranja zemljišta u širokom frontu, koje je devastiralo lokalni put i blokiralo korito rijeke Ribnice.

Trenutno se odvijaju radovi na dvije lokacije. U koritu rijeke Ribnice, na njenoj desnoj obali, sa tri bagera izrađuje se kanal za uspostavljanja porotoka iz akumulacije koja se formira uzvodno od udarnog područja na kojem djeluje klizište. Prokopavanjem ovog kanala voda rijeke Ribnice treba biti vraćena u područje korita kojeg je zatvorilo klizište.

bagerikanalBageri na prokopavanju kanala za protok vode koja se trenutno akumuliura

Druga lokacija na kojoj se trenutno radi je u području Tičića, na izlazu iz tunela kojim rijeka Ribnica, prema projektima o eksploataciji uglja na PK Vrtlište treba biti usmjerena. Ovi radovi su ranije planirani tako da je trenutna situacija, a koju je izazvalo klizanje zemljišta, samo ubrzalo izradu brzotoka, koji vodu riijeke Ribnice treba da odvede u rijeku Bosnu, ispod kolovoza regionalnog puta i autoputa.Na ovim poslovima je angažovan jedan bager i više kamiona.

ticiciRadovi na izradi brzotoka, na izlazu iz tunela Ribnica u Tičićima

Sadašnji dotok vode u područje iznad centralnog djelovanja klizišta, nema udarnu moć bez obzira što se akumulacija širi. Na dijelu iznad ulaza u Kamenolom Tvornice cementa, voda je potopila dijelove lokalnog puta prema Brnjicu.

O još jednoj mjeri koja je pripremljena u slučaju potrebe, direktor Rudnika Kasim Alajbegović kaže: „S ciljem smanjivanja količine vode, u akumulaciji koja se formira, pripremili smo i varijantu ispumpavanja vode pumpama većeg kapaciteta. Odluku o upotrebi ovih pumpi, ukoliko se ocijeni neophodnim, donijet će Štab za spasavanje Rudnika Kakanj, koji je danas ali i svaki dan od ponedjeljka na terenu i u stalnom zasjedanju“. 

kasimalajbegovicDirektor Rudnika Kasim Alajbegović govori o mjerama koje se trenutno realiziraju

Poslovi koji se trenutno izvode naloženi su i od strane Federalne rudarske inspekcije koja je jučer obišla teren i naložila niz mjera koje se upravo realiziraju i koje će se provoditi u narednim danima.

Radovi na eksploataciji uglja i na površinskim i u podzemnim kapacitetima, bez obzira na vanredno stanje izazvano klizištem, odvijaju se na dnevnom nivou i iznad plana. Tako da je jutros, a za prethodni dan zabilježena rekordna dnevna proizvodnja uglja od preko pet hiljada tona.
Stanovnici Mramora i Subotinja mogu koristiti alternativne pravce kroz Donji Kakanj, zatim Kamenolom Tvornice cementa, dok stanovnici Brnjica mogu koristiti put preko Bijelih voda.

akumulacijaAkumulacija, danas oko 13,00 sati u području gdje se nalazi ulaz u tunel Ribnica

Mještani Donjeg Kaknja za sutra u 10,00 sati su zakazali Zbor građana mjesne zajednice kako bi razgovarali o novonastaloj situaciji. Na ovom zboru biće određena i delegacija koju će u ponedjeljak 20. Februara zajedno sa saradnicima primiti direktor Rudnika Kasim Alajbegović.

KakanjLive/PRESS RMU Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u