KakanjLive | Utorak, 02.06.2020. godine

Rudnik Kakanj uplatio više od 11 miliona doprinosa

18.03.2016. - Za prošlu 2015. godinu Rudnik mrkog uglja Kakanj uplatio više od 11 miliona KM doprinosa, a od toga za penzijsko invalidsko osiguranje 7.289.231,40 KM, dok je za zdravstveno uplaćeno 3.672.930,75 KM

otkopna-masina-u_sirokom_celuRad otkopone mašine u mehanizovanom širokom čelu

Poznato je da rudnici uglja u Federaciji BiH imaju velike obaveze po osnovu poreza i doprinosa i to za penzino invalidsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje i po osnovu doprinosa za nezaposlene. Ove informacije se obično prenose tako da se u javnosti formira mišljenje kako rudnici nikako ne uplaćuje obaveze po ovom zakonskom osnovu. Kako bi javnost formirala potpunu sliku o izmirivanju ovih obaveze objavljujemo podatke o uplatama doprinosa, iz Rudnika Kakanj, u 2015. godini.

Uplata doprinosa iz ranijeg perioda

Rudnik mrkog uglja Kakanj je u prethodnoj 2015. godini po osnovu doprinosa uplatio 11.267.760,97 KM i to za penzijsko invalidsko 7.289.231,40 KM, zdravstveno 3.672.930,75 KM i doprinos za nezaposlene 305.598,82 KM. Od preko 11 miliona uplaćenih KM, dio od 6.029.243,53 KM je iznos zaostalih doprinosa kako bi 144 penzionisana radnika u prošloj godini stekli uvjete za izdavanje rješenja o visini penzije. Na taj način su za sve radnike Rudnika koji su penzionisani do 31.12.2015. godine u punom iznosu izmirene obaveze po osnovu PIO.

Navedene uplate su, između ostaloga, rezultat ispunjavanja obećanja datog od strane direktora Rudnika, Kasima Alajbegovića, kada je uoči Dana rudara na prijemu penzionisanih radnika rekao da će Uprava i radnici Rudnika uložiti dodatne napore i obezbjediti do kraja februara ove godine neophodnih 2,5 miliona kako bi svih 144 radnika u što kraćem roku dobilo rješenje o iznosu penzije.

kasim_alajbegovic_govori_penzionerimaDirektor Rudnika, Kasim Alajbegović, u decembru prošle godine kada je govorio penzionerima o naporima koji će se poduzeti za uplatu doprinosa

Uplata doprinosa za 2015. godinu

Drugi dio za prošlu godinu uplaćenih doprinosa, od preko 11 miliona, je 5.238.517,44 KM. Odnosi se na uplate za doprinose iz 2015. godine. Finansijska sredstva za izmirenje ovih obaveza osigurana su iz tekućeg poslovanja i dijela sredstava dobijenih po osnovu Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH.

Iz svega navedenog, uočljivo je da Rudnik Kakanj ima dugovanja po osnovu doprinosa iz ranijeg perioda i ona iznose zaključno sa 29.02.2016. godine 76 miliona KM. Pored toga nastaju i redovne obaveze koje na godišnjem nivou iznose oko 16 miliona KM. Uprava Rudnika Kakanj uplatu doprinosa stavlja u red prioritetnih obaveza i to se vidi iz sredstava uplaćenih za prošlu godinu u iznosu od 11 miliona KM. Za uplatu kompletnog iznosa od oko 16 miliona KM, Rudnik Kakanj bi trebao na godišnjem nivou povećati proizvodnju i porodaju uglja u iznosu od oko 100 hiljada tona, čime bi se obezbjedila sredstva za potpunu isplatu doprinosa na godišnjem nivou. Očekivanja su da će od puštanja u rad, krajem oktobra ove godine, novog širokog čela, proizvodnja uglja, na godišnjem nivu, biti povećana za ove količine, čime će se steći uvjeti za tekuće izmirivanje svih obaveza po osnovu poreza i doporinosa.

Zaostale obaveze Rudnik Kakanj planira djelimično izmirivati iz prodaje neperspektivne imovine (zemljišta i objekata), a za izmirenje kompletnog duga neophodna je pomoć Vlade, poput Zakona o finansijskoj konsolidaciji čija primjena je završila sa prošlom godinom, a na osnovu kojeg je dio ovih obaveza izmirivan iz budžeta Fedreacije BiH.

PRESS RMU KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u