KakanjLive | Četvrtak, 09.07.2020. godine

Rudarski eksponati u krugu Mašinskog fakulteta

23.06.2019. - U parku Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici postavljen rudarski eksponat kao znak sjećanja na osnivanje ovog fakulteta

masinskitri
Mašinski fakultet u Zenici osnovan je 31.03.1977. odlukom Skupštine opštine Zenica. U znak sjećanja na osnivanje Mašinskog fakulteta u Zenici, i smjera „u rudarstvu“, u četvrtak 20.06.2019.godine u parku Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici izvršeno je postavljanje simboličnog rudarskog eksponata – jamski rudarski vagonet i čelična lučna podgrada. Elementi za ovaj eksponat su dopremljeni iz Rudnika Kakanj.

Osnivanju Mašinskog fakulteta u Zenici prethodilo je osnivanje smjera za mašinstvo u metalurgiji na Metalurškom fakultetu u Zenici. Školske 1973/74. godine upisana je prva generacija studenata. Osnivači smjera za mašinstvo u metalurgiji su bili RMK Zenica, Metalurški institut "Hasan Brkić" i Skupština opštine Zenica. Godine 1976. ovaj studij je već pohađalo 167 studenata.
S obzirom na to da je područje srednje Bosne tradicionalno i rudarski kraj, nove tehnologije i moderniziranje srednjobosanskih rudnika doveli su do naglo iskazane potrebe za diplomiranim inženjerima mašinstva sa specifičnim znanjima o rudarskoj opremi i tehnologiji. Zbog toga, Rudnici Zenice pokreću inicijativu za uvođenje smjera studija općeg mašinstva, za što su zainteresirana i preduzeća iz oblasti metalne industrije zeničke regije.

Metalurški fakultet, na kojem je već 1973/74. godine počeo sa radom smjer Mašinstvo u metalurgiji, prihvatio je inicijativu Rudnika Zenica i na svojoj III sjednici od 26.02.1976. godine pokrenuo akciju za osnivanje Mašinskog fakulteta u Zenici. Izrađen je Elaborat o potrebi osnivanja Mašinskog fakulteta u Zenici, a Metalurški fakultet je obezbijedio sva potrebna dokumenta za osnivanje. Odlukom Radničkog savjeta Zajednice osnovnih organizacija Željezare Zenica, broj 100110/128, od 11.03.1977. godine i Skupštine opštine Zenica, broj 01-612-4, od 31.03.1977. godine osnovan je Mašinski fakultet u Zenici.

masinskijedan

Istim odlukama obrazovana je i Komisija matičara sa zadatkom da izvrši pripreme za početak rada Mašinskog fakulteta u Zenici.Komisija matičara je donijela i Odluku o nastavnom planu i programu, uvjetima upisa i pravila studija na Mašinskom fakultetu u Zenici na osnovu odobrenja Izvršnog odbora Skupštine opštine Zenica, broj 02-612-43/77, od 02.06. 1977. godine i Odluke Radničkog savjeta Željezare Zenica, broj 10-01-10/195, od 05.05.1977. godine.

Komisija je predložila da nastavni plan bude isti kao onaj po kojem se izvodila nastava na postojećem smjeru za mašinstvo u metalurgiji Metalurškog fakulteta, s tom razlikom što se za smjer u rudarstvu umjesto predmeta Metalurška tehnologija i Metalurške mašine i postrojenja uvode predmeti Rudarska tehnologija i Rudarske mašine i postrojenja.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u