KakanjLive | Nedjelja, 07.06.2020. godine

Rudarska solidarnost na djelu

21.01.2016. - U sedam Federalnih rudnika uglja za supruge i djecu poginulih rudara u jami Begići-Bištrani prikupljeno 84 hiljada maraka

granski-suprugeSupruge poginulih rudara sa članovima Upravnog odbora granskog sindikata rudara Federacije BiH

Danas je u Direkciji Rudnika mrkog uglja Kakanj, Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, organizovao susret sa suprugama porodica poginulih i jednog poslije nesreće preminulog rudara u jami Begići-Bištrani u oktobru prošle godine.

Ovom prilikom zvanično je uručen novčani iznos za pomoć ovim porodicama, koji je na principu dobrovoljnosti prikupljan u sedam Federalnih rudnika uglja. U akciji je učestvovalo 5.649 radnika. Ukupno je prikupljeno 84.735,00 KM, tako da je pomoć po jednoj porodici iznosila 16.947,00 KM.

Odlukom Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH prikupljena finasijska sredstva isključivo se odnose na supruge i djecu smrtno stradalih rudara:Nermina Mušije, Muhameda Sarača,Sejada Gađuna, Mije Stojčića i Elvisa Mašića.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine izražava zahvalnost svim radnicima koji su se odazvali ovoj akciji u rudnicima: “Kreka”, “Kakanj”, “Breza”, “Zenica”, “Abid Lolić” Bila, Đurđevik i “Gračanica” Gornji Vakuf-Uskoplje.

Prilikom ovog susreta saopšteni su podaci o realizaciji naknada porodicama, koje se prema postignutom dogovoru isplaćuju u šest rata i podaci o postignutim dogovorima vezanim za zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i liječenje članova porodica koji su po tom osnovu tražili pomoć od Uprave Rudnika. Pored toga općinski vijećnik Huso Lihović, saopštio je i odluku Općinskog vijeća Kakanj o stipendiranju djece poginulih rudara, kojom je regulisano da ovo pravo mogu ostvariti samo prijavom na javni poziv za stipendiranje đaka i studenata.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u