KakanjLive | Nedjelja, 24.01.2021. godine

Roboti i u osnovnoj školi u Doboju

27.11.2018. - Generalni direktor Tvornice cementa Kakanj, Branimir Muidža, družio se sa djecom u osnovnoj školi „15. April“, demostrirao im i poklonio mBot robote sa pratećom opremom

U godini obilježavanja 40. rođendana Tvornice cementa Kakanj, ovog 27. novembarskog dana, generalni direktor Tvornice cementa Kakanj, Branimir Muidža poslije posjete učenicima O.Š. „Hamdija Kreševljaković“, posjetio je i učenike iz sekcije za informatiku u O.Š. „15. april“ u Mjesnoj zajednici Doboj. Ovdje nije bio u gostima, jer ova Osnovna škola se nalazi u samom susjedstvu Cementare, tako da jedni uz druge, niz godina žive prirodnu simbiozu. Niz je malih i velikih poklona iz Tvornice završilo u ovoj Školi, a njeni učenici i nastavnici znali su uzvratiti likovnim ili literarnim radovima, uspješnim rezultatima u učenju i vladanju.

midzaipetice

Tako je generalni direktor Muidža, na početku demonstarcije svih mogućnosti koje pruža mBot robot u edukaciji djece, prvog učenika, kojeg je pozvao da zajedno predstave šta sve robot može, pitao koje ocjene preovladavaju u njegovom dnevniku. Ovaj odgovara:- Četvrtice, ima i petica, na što je generalni direktor, danas, u funkciji dječijeg drugara demonstartora rekao:

- Znaš, ako imaš petice onda te ovaj mBot robot bolje sluša.

Učenici informatičke sekcije ove škole su pokazali da umiju koristiti mBot-ove jer se ne susreću prvi puta s njima. Ranije su uz pomoć Tvornice dobili četiri komada, a ovoga puta im je uručeno šest novih. Uz njih Tvornica daruje prateće tablet i laptop računare, a učenici robotima mogu upravljati i sa svojih mobilnih telefona. Sve je to na jednostavan i pristupačan način pokazao direktor Muidža, a onda su učenici ove informatičke sekcije određivali putanju po kojoj će se kretati robot, programirali njegove radnje i svirali na digitalnoj klavijaturi sa mobitela ili tableta. Klavijaturama je, od robota i direktor Muidža zatražio da čuje muziku na koju smo se podizali u stav mirno i pozdravljali državnu zastavu... I robot je odsvirao prepoznatljive taktove.

danikulovicZa svaku radnju koju je robot realizirao djeca su pokazivala oduševljenje, a učenik Dani Kulović je rekao:

-Sviđaju mi se ovi roboti jer su korisni. Puno ćemo programirati i svi ćemo ponešto naučiti o robotima.

numobegovacNumo Begovac, direktor O.Š. „15 april“ je zahvalio Tvornici cementa, riječima:

-Zahvaljujem se menadžmentu Tvornice cementa. Moram istaći da je i dosadašnja saradnja bila na visokom nivou, a današnja donacija će puno unaprijediti rad sa učenicima naše škole. Svrha obrazovabnja je pripremanje djece za život, za budućnost, a sa ovim savremenim učilima olakšat će se rad informatičke sekcije i mislim da će razviti pozitivne osobine i kod djece i kod nastavnika.

Generalni direktor Tvornice cementa Kakanj (TCK), Branimir Muidža, još jednom je naglasio značaj edukacije:

- Edukacija je jako važna ne samo za razvoj grada nego za razvoj čovječanstva.Edukacije nije nikada dovoljno i nikada nije dovoljno raditi na tome da se djeci omogući da rastu sa znanjem, noviom spoznajama, d aim širimo vidioke i da im na kraju krajeva pružimo ugodnu budućnost.

Posjetama u dvije kakanjske osnovne škole započela je podjela 40 mBot robota sa pratećim tablet i laptop računarima školama u Kaknju. Ovome je prethodila obuka koju su IT stručnjaci TCK održali za nastavnike kakanjskih osnovnih škola o sastavljanju i praktičnoj upotrebi mBot robota u svakodnevnoj nastavi.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u