KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Rezultati po kandidatima na osnovu 46 biračkih mjesta

03.10.2016. - Trenutno je zvanično obrađeno 77,97% glasačkih listića sa 46 biračkih mjesta od ukupno 59 biračkih mjesta

Pregled sumarnih rezultata za vijeće

rezultati_sumarno

NAPOMENA: Za ugodan pregled rezultata na mobilnom telefonu preporučujemo horizontalni položaj uređaja, u protivnom koristite slide akciju (pokret po ekrenu lijevo ili desno) za pregled svih kolona tabele.  

 

Stranka demokratske akcije

 

#Kandidat Pozicija na listi Broj glasova%
1 DŽEMAL BEČIRHODŽIĆ 1 2.202 44,23
2 EDIN ALIEFENDIĆ 10 1.235 24,80
3 ALDIN ŠLJIVO 5 1.216 24,42
4 SENAD ALAJBEGOVIĆ 17 1.071 21,51
5 MUHAMED KUBAT 22 992 19,92
6 MEJREMA PURIŠEVIĆ 4 976 19,60
7 IZUDIN HRUSTO 30 954 19,16
8 ADNAN IBRAHIMSPAHIĆ 7 929 18,66
9 NADINA KOVAČ 6 864 17,35
10 AMAR SELIMOVIĆ 14 864 17,35
11 HARIS VEISPAHIĆ 3 848 17,03
12 NISVET TRAKO 12 812 16,31
13 SAFET ŠAHMAN 19 808 16,23
14 ILMA TOPALOVIĆ 26 781 15,69
15 MIRSADA ČALUK 2 776 15,59
16 NIJAZ ĐOKIĆ 15 757 15,20
17 NAMIR TALIĆ 27 718 14,42
18 RAMIZ HASIĆ 8 708 14,22
19 KEMAL HADŽIĆ 25 673 13,52
20 MAHIR NEIMARLIJA 29 659 13,24
21 MEDIHA MAMELA 16 649 13,03
22 MEHO AMIDŽIĆ 24 647 12,99
23 ADMIR MERDIĆ 34 633 12,71
24 LEJLA DELIĆ 18 631 12,67
25 DALILA LIHOVIĆ 9 572 11,49
26 MELISA TRAKO 33 569 11,43
27 ELMEDIN DELIBAŠIĆ 32 552 11,09
28 SENIDA LOPO 21 510 10,24
29 AZRA ZAIMOVIĆ 28 507 10,18
30 ELVIRA KUBAT 11 501 10,06
31  INDIRA OMERHODŽIĆ 13 408 8,19
32 MUHDIN BEGIĆ 20 410 8,23
33 ENESA OMEROVIĆ 23 428 8,60
34 MIRSADA TULIĆ 31 380 7,63

 

Savez za bolju budućnost

 

#    KandidatPozicija na listi Broj glasova%
1 SEMIR MUŠIJA 7 595 26,20
2 JASMIN MUŠANOVIĆ 1 590 25,98
3 RIZAH HARAČIĆ 6 521 22,94
4 MIRNES MERDIĆ 3 441 19,42
5 SEMIR BERBIĆ 30 422 18,58
6 MUGDIN GORAK 22 412 18,14
7 ENVER HADŽIĆ 4 362 15,94
8 SANEL ŠKULJ 27 327 14,40
9 IRFAN MEŠIĆ 19 310 13,65
10 SAJID KOVAČ 14 269 11,85
11 EMIR MUŠIJA 10 251 11,05
12 ALEM ZAHIROVIĆ 20 248 10,92
13 ARNEL TRAKO 12 229 10,08
14 MENSURA BEČIRHODŽIĆ 2 174 7,66
15 ARNELA KARAHODŽIĆ 5 101 4,45
16 SADETA HADŽI 8 172 7,57
17 AJLA KUREŠEPI 9 80 3,52
18 IRMA MUŠIJA 11 117 5,15
19 ELDINA ALAJBEGOVIĆ 13 74 3,26
20 AID TERZIĆ 15 80 3,52
21 EMINA GOGA 16 211 9,29
22 HALIM ŠEMIĆ 17 112 4,93
23 LEJLA KUBAT 18 112 4,93
24 NAIDA KALDŽIJA 21 120 5,28
25 SABIRA MERDIĆ 23 67 2,95
26 FAHRUDIN ŠEHAGIĆ 24 116 5,11
27 VAHIDIN VELISPAHIĆ 25 76 3,35
28 JASNA HODŽIĆ 26 55 2,42
29 SENAILA SELIMOVIĆ 28 124 5,46
30 ELMIN SOFTIĆ 29 95 4,18
31 SABINA BRKA 31 52 2,29
32 OSMAN GADŽUN 32 23 1,01
33 MELISA ARNAUTOVIĆ 33 67 2,95
34 AZERIN SALIHBEGOVIĆ 34 182 8,01

 

Stranka za Bosnu i Hercegovinu

 

#   KandidatPozicija na listiBroj glasova %
1 MIRSAD TURSUM 3 1.128 57,14
2 REŠAD MERDIĆ 1 716 36,27
3 ADISA ČEHAJIĆ 16 576 29,18
4 FAHRUDIN BUZA 4 475 24,06
5 ZERINA KOVAČ 21 324 16,41
6 AMELA DŽOMBA 2 263 13,32
7 FAKIR AJDINOVIĆ 8 219 11,09
8 AMNA GORALIJA-IMAMOVIĆ 5 69 3,50
9 NIHAD HODŽIĆ 6 170 8,61
10 ALMEDINA DEMIR 7 128 6,48
11 ALDINA DURAKOVIĆ 9 123 6,23
12 HAJRUDIN ZEKIĆ 10 114 5,78
13 ELZANA KARAHODŽIĆ 11 143 7,24
14 ADEM DELIĆ 12 135 6,84
15 VILDANA KULOVIĆ 13 142 7,19
16 ELMIN KADRIĆ 14 148 7,50
17 FIKRET KOBILICA 15 107 5,42
18 IRFAN HASAGIĆ 17 143 7,24
19 AMRA MAŠIĆ 18 55 2,79
20 EMIR BERBIĆ 19 170 8,61
21 SELVEDIN HELJA 20 97 4,91
22 ELMIN TIRIĆ 22 141 7,14
23 NISVETA ČIZMIĆ 23 60 3,04
24 KASIM GANIĆ 24 57 2,89
25 ZAJKO KASAPOVIĆ 25 90 4,56
26 EMINA BEGIĆ 26 125 6,33
27 EMIR DELIBAŠIĆ 27 96 4,86
28 EMINA VEISPAHIĆ 28 83 4,20
29 ELMIR ŠKULJ 29 100 5,07
30 ADNAN HUSIKA 30 79 4,00
31 SELMA MANDŽUKA 31 158 8,00
32 ADMIR ĆIVIĆ 32 117 5,93
33 MIRELA ČELIKOVIĆ 33 37 1,87
34 ELMIN ŠKULJ 34 137 6,94

 

 Socijaldemoktarska partija BIH

 

#   KandidatPozicija na listiBroj glasova%
1 AHMED BEGIĆ 10 358 29,18
2 ELDIN MIJOČ 1 308 25,10
3 DINO MIMIĆ 15 279 22,74
4 ENES PILJUG 24 277 22,58
5 MIROSLAV SPASOJEVIĆ 4 257 20,95
6 NUSRET IMAMOVIĆ 6 238 19,40
7 MAKSUMA TOPALOVIĆ 9 197 16,06
8 HASAN SELIMOVIĆ 20 189 15,40
9 EMIR MEHINOVIĆ 14 187 15,24
10 ADMIRA SMAKA 2 158 12,88
11 JASMIN VIŠO 17 153 12,47
12 NURFET ALIĆ 7 147 11,98
13 DINO ŠEHAGIĆ 30 135 11,00
14 AMILA MUSIĆ 5 132 10,76
15 NAIL BEGIĆ 29 132 10,76
16 ADNAN OBRALIJA 27 126 10,27
17 JOSIP MIOČEVIĆ 3 125 10,19
18 ENESA BRKIĆ 8 62 5,05
19 ZORA ŠABANOVIĆ 11 58 4,73
20 SANEL ŠABANOVIĆ 12 108 8,80
21 ILDA SMAKA 13 100 8,15
22 ELMA BAJRIĆ 16 67 5,46
23 AMRA MERDIĆ 18 72 5,87
24 SAMIR KARIĆ 19 79 6,44
25 LEJLA MERDIĆ 21 81 6,60
26 MUGDIM VEISPAHIĆ 22 79 6,44
27 SAIDA DELIBAŠIĆ 23 44 3,59
28 SAKIB KOZLO 25 93 7,58
29 AMNA JAŠARSPAHIĆ 26 67 5,46
30 RAHIMA KUBURA 28 67 5,46
31 EMRA DURAKOVIĆ-KOBILICA 31 48 3,91
32 ADI VELIĆ 32 40 3,26
33 ALDINA ŠAHINOVIĆ 33 60 4,89
34 VINKO DUVNJAK 34 94 7,66

 Demokratska fronta

#     KandidatPozicija na listiBroj glasova%
1 NUSRET MUSLIĆ 1 380 36,29
2 EVELIN BITIĆ 10 268 25,60
3 SEDMEDIN AMIĐIĆ 5 246 23,50
4 MARINA OBRALIJA 4 181 17,29
5 DINO TICA 3 164 15,66
6 IGOR MAJDANĐIĆ 17 153 14,61
7 DELILA BUKVIĆ 9 131 12,51
8 ADI KUBAT 12 131 12,51
9 FERIDA KULOVIĆ 2 129 12,32
10 ARMINA FEJZOVIĆ 7 124 11,84
11 MITHAT GORALIJA 20 115 10,98
12 AMER VEISPAHIĆ 8 110 10,51
13 SAVO TERZIĆ 6 87 8,31
14 JASMINA BEGOVAC 11 89 8,50
15 ERNA MUŠINOVIĆ 13 49 4,68
16 MUSTAFA SUBAŠIĆ 14 99 9,46
17 AHMET TRAKO 15 80 7,64
18 SELMA GORALIJA 16 89 8,50
19 DAJANA MAHMUTOVIĆ 18 65 6,21
20 HASAN HRUSTO 19 90 8,60
21 EMINA IMAMOVIĆ 21 65 6,21
22 DŽENAN BERBIĆ 22 44 4,20
23 MAJA VEHAB 23 62 5,92
24 SENAID BEGIĆ 24 77 7,35
25 ENVER ŠLJIVO 25 82 7,83
26 RENATA KULOVIĆ 26 59 5,64
27 ERMIN HASAGIĆ 27 63 6,02
28 ILDA ĐOKIĆ 28 73 6,97
29 MIDHAT SMAKA 29 48 4,58
30 JASMINA JURIĆ 30 65 6,21

 

 Hrvatska demokratska zajednica BiH

 

#    KandidatPozicija na listiBroj glasova%
1 SLAVEN KATIČIĆ 1 485 50,52
2 IVICA PETROVIĆ 3 221 23,02
3 TOMISLAV ĐONDRAŠ 19 205 21,35
4 SANDRA KOMŠO 7 181 18,85
5 IVONA LUKIĆ 2 174 18,13
6 IVO KOVAČEVIĆ 25 138 14,38
7 IVAN BOŠNJAK 10 119 12,40
8 IRENA NIKAČEVIĆ 16 110 11,46
9 JOSIPA JAKOVIĆ 9 96 10,00
10 MATEO GUJIĆ 4 89 9,27
11 SANDA BLOUDEK 5 73 7,60
12 ZORAN JOZINOVIĆ 6 87 9,06
13 ERNEST ZAKUŠEK 8 87 9,06
14 NATAŠA ŠARIĆ 11 91 9,48
15 JASENKO BEUS 12 79 8,23
16 MILIJANA TERZIĆ 13 59 6,15
17 ŽELJKO KOLAKOVIĆ 14 89 9,27
18 BORIS KOCEV 15 57 5,94
19 MARIN MIJAČ 17 80 8,33
20 SANDRA NIKOLIĆ 18 55 5,73
21 JAGODA ANDRIĆ 20 89 9,27
22 IVO KALFIĆ 21 61 6,35
23 BOJANA ĐURIĆ 22 46 4,79
24 VJEKOSLAV GRUBEŠIĆ 23 54 5,63
25 IVANA VIDIĆ 24 53 5,52

 

 Stranka demokratske aktivnosti

 

#     KandidatPozicija na listiBroj glasova%
1 ELVEDIN DELIĆ 5 204 53,26
2 EMIR DEMIR 1 169 44,13
3 ELVEDIN TUKULIĆ 3 160 41,78
4 AMEL MERDIĆ 8 94 24,54
5 ELMEDIN KOVAČ 10 72 18,80
6 AMAR ŠAHMAN 17 70 18,28
7 ANEL DŽELO 19 70 18,28
8 MUBERA KUBAT 2 68 17,75
9 AMINA HADŽIĆ 4 57 14,88
10 EDIN HADŽIĆ 12 50 13,05
11 SEJDA BEČIRHODŽIĆ 7 45 11,75
12 SEDIN KOKIĆ 15 42 10,97
13 IRFAN ŠAHINBEGOVIĆ 6 38 9,92
14 EVELINA HUSIKA 9 37 9,66
15 BERINA VEHAB 11 33 8,62
16 ILHANA HIDO 13 38 9,92
17 EDIN DURAKOVIĆ 14 30 7,83
18 ALMINA ALISPAHIĆ 16 32 8,36
19 ELMA ZAIMOVIĆ 18 33 8,62
20 AJLA BERBIĆ 20 31 8,09

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u