KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Rešad Merdić biračima - Ne dajte šansu lošim političarima

28.09.2016. - Nemojte dozvoliti da svojim izborom ili ne izlaskom na izbore šansu dobiju loši političari, poručuje Rešad Merdić, nosilac liste za Općinsko vijeće Stranke za BiH

001_RESAD_MERDIC2

Rešad Merdić, nosilac liste Stranke za BiH za Općinsko vijeće Kaknja, rođen je 02.10.1963. godine u Kaknju. Završio Gimnaziju u Kaknju, a Mašinski fakultet na Univerzitetu u Zenici gdje je stekao zvanje: diplomirani inženjer mašinstva. Stalni je sudski vještak za područje FBiH iz oblasti mašinstva-odsjek za motore i motorna vozila. Bio je član i predsjednik Upravnog odbora Vodokoma Kakanj, pomoćnik ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije ZE-DO kantona, projekt menadžer i rukovodilac mašinske pripreme u RMU Kakanj. Danas je upravnik pogona Održavanje RMU Kakanj, i zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kakanj. Ukupno 26 godina radnog staža u struci. Predsjednik Općinskog savjeta Stranke za BiH i član Kantonalnog vijeća SBiH Zenica. Oženjen, otac dvoje djece.

Kako danas ocjenjujete potencijale i organizovanost Stranke za BiH na području Kaknja pa i šire?

MERDIĆ: Stranka za Bosnu i Hercegovinu djeluje i radi od 1996. godine. Na prostoru općine Kakanj, od tog perioda je konstantni član zakondavne vlasti, sa većim ili manjim kapacitetom, što je uvjetovao broj vjećnika u Općinskom vijeću.Pored urušavanja Stranke za Bosnu i Hercegovinu od raznih političkih faktora i pojedinaca, kao i odlaskom i dolaskom novih članova, možemo argumentovano reći da je Općinski savjet Stranke radio bez prekida i u kontinuiitetu što dokazuju izborni rezultati na lokalnim izborima. Biračko tijelo Stranke za Bosnu i Hercegovinu je stabilno i kreće se do 2000 glasova.Na posljednoj Skupštini izvršen je izbor rukovodsta čiji je sastav prema teritoriji, kao i odgrovarajućim procentom žena i mladih. Iz navedenog se može konstatovati da smo na lokalnom nivo stabilni, konstantni i bez većih padova kod biračkog tijela. Ponosno možemo reći da čisti izlazimo pred narod i to sigurno sa najkvalitetnijom listom kandidata za općinsko vijeće na predstojećim lokalnim izborima. U skladu sa brojem vijećnika Stranka je pokušala i izborila se za određene projekte i programe usmjerene preme interesima lokalne zajednice.

Zašto bi se glasači trebali opredjeliti za listu čiji ste vi nosilac?

Merdić: Poslije višegodišnjih i učestalih urušavanja Stranke za Bosnu i Hercegovinu, od raznih političkih faktora i pojedinaca, ponosno možemo reći da čisti izlazimo pred narod i to sigurno sa najkvalitetnijom listom kandidata za općinsko vijeće. Molimo građane, da detaljno analiziraju listu kandidata Stranke za Bosnu i Hercegovinu, da usporede naše kandidate sa kandidatima na drugim listama i sve će biti jasnije. Ponudili smo listu koja je u prosjeku starosti od 34 godine, gdje su doktori nauka, magistri, inženjeri, ljekari, radnici, demobilisani borci, ratni vojni invalidi. Ponudili smo čiste i poštene ljude koji vole ovaj grad i našu jedinu nam Bosnu i Hercegovinu. Općinski savjet stranke za bosnu i hercegovinu na svojoj listi je ponudio ljude čistih ruku, čestitih djela, zrele ljude sa potrebnim iskustvom i mlade ljude zdravih ambicija.Kandidati stranke za Bosnu i Hercegovinu će biti građanski servis i svojim znanjem, poštenjem i iskustvom će moći provesti najbolje ideje, dostojne svih građana na cijeloj teritoriji općine.

Šta su  prioriteti u lokalnoj zajednici prema izbornoj platformi stranke kojoj pripadate?

MERDIĆ: Naš program se bazira na predlaganjima i podržavanju svih programa i projekata koji će stvoriti uslove i ambijent za dovođenje investitora, proširenje i stabilizacija postojećih preduzeća za normalan i zakonski rad. Direktan kontakt sa predstavnicima poljoprivrednih proizvođača da zajedno rješavamo i rješimo probleme sa kojima se susreću, kao i potrebe za unaprjeđenjem uslova rada i plasmana proizvoda.Ravnomjeran i planski razvoj infrastrukturnih projekata na cijeloj teritoriji općine koji će koristit građanima za bolji i kvalitetnji život. Prioriteti kod infrastrukturnih projekata će biti vodosnabdjevanje i kanalizacija.Kontinuirani zahtjevi na poboljšanju i unaprđenju zaštite životne sredine kao i stalni monitoring na parametara zraka, zamljišta i vode. Nastaviti kontinuitet u projektima sporta, kulture kao i omasovljavanje i edukacija najmlađe populacije.

Kakav izborni rezultat očekujete?

MERDIĆ: Općinski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu na svojoj listi je ponudio ljude čistih ruku, i čestitih djela, zrele ljude sa potrebnim iskustvom i mlade ljude zdravih ambicija. Ponudili smo listu koja je u prosjeku starosti od 34 godine, gdje su doktori nauka, magistri, inženjeri, ljekari, radnici, demobilisani borci Armije RBiH, ratni vojni invalidi. Lista kandidata za općinsko vijeće je ravnomjerno zastupljenja sa mladim, ženama kao i teritorijalno tako da očekujem da će biračko tijelo prepoznati i vidjeti to tako da rezltat neće izostat i da će biti najbolji od kako učestvujemo na lokalnim izborima. Mi priželjkujemo i očekujemo da će u Općinsko vijeće proći više vijećnika Stranke za BiH, od tri vijećnička mandata, koliko smo ih imali u posljednjem mandatu.

001_RESAD_MERDIC5

Šta još želite reći ili poručiti u ovom razgovoru za naš portal?

MERDIĆ: Poštovane sugrađanke i sugrađani, pred nama su oktobarski izbori, na kojima će te birati one koji bi trebali da vas predstavljaju u onim sferama života koji su najbitniji za svakog građanina. U sferama lokalne samouprave, u sferama brige za prijatelja i komšiju. Kandidati Stranke za Bosnu i Hercegovinu će biti vaš servis i svojim znanjem, poštenjem i iskustvom će moći provesti najbolje ideje, dostojne svih građana na cijeloj teritoriji općine. Poštovani građani, nemojte dozvoliti da dobri ljudi svojim neizlaskom na izbore daju šansu lošim političarima. Izađite na izbore, posebno vi mladi ljudi čiji glas nije ništa manje bitan od glasa onih koji su vas učili i podučavali, od glasa onih koji su vam bili nastavnici u osnvonim školama, profesori u srednjim školama i fakultetima. Dajte glas onima koji će znati provesti u dijelo vaše i naše najbolje ideje. Uvjeren sam da su to upravo kandidati Stranke za Bosnu i Hercegovinu jer su oni spoj poštenja, iskustva i mladosti.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u