KakanjLive | Subota, 30.05.2020. godine

ReLOaD-Podrška za četiri projekta iz Kaknja

12.11.2019. - Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, u okviru kojeg su sa svojim projektima aplicirale i neke kakanjske nevladine organizacije, pozitivno je ocjenio četiri projekta iz Kaknja, odnosno odobrio njihovu realizaciju

reload_ranglista

Udruženje "Žene za žene International" , Centar za ekologiju i održivi razvoj - C.E.K.O.R., Crveni križ općine Kakanj i Udruženje Savez poljoprivrednih udruženja Kakanjska poljoprivreda "KAP", imali su projekte koji su odobreni od strane ReLOaD-a. Evo naziva projekta i predloženog novčanog iznosa za realizaciju projekata.

Udruženje "Žene za žene International" za projekat „Uspješne farmerice - Žene iz Tršća“ koji je vrednovan sa 78 bodova je odobren, a predložena vrijednost je 53.707,18 KM ili 27.460,05 EUR-a.

Centar za ekologiju i održivi razvoj - C.E.K.O.R. Kakanj za projekat “EE otpad odvoji i prirodu osvoji “ vrednovan sa 70 bodova je odobren, a predložena vrijednost je 19.980,00 KM ili 10.215,61 EUR-o.

Crveni križ općine Kakanj za projekat „Centar za aktivno starenje“, vrednovan sa 67 bodova, odobren je, a predložena vrijednost je 19,882.40 KM ili 10,165.71 EUR-o.

Udruženje Savez poljoprivrednih udruženja Kakanjska poljoprivreda "KAP" Kakanj za projekat „Edukacijom mladih do uspješne proizvodnje u zaštićenom prostoru“, koji je vrednovan sa 64 boda, odobren je, a predložena vrijednost je 13.964,00 KM ili 7.139.68 EUR-a.

Općina Kakanj, kao partnerska jedinica lokalne samouprave koja učestvuje u projektu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), objavila je rezultate koje možete vidjeti klikom na rezultati.

Na javni poziv su se mogle prijaviti sve OCD/NVO iz Bosne i Hercegovine, sa prijedlozima projekata koji su u skladu sa definiranim prioritetnim oblastima i razvojnim ciljevima općine Kakanj.

Projekt ReLOaD podržava lokalne samouprave da razviju transparentne mehanizme finansiranja za organizacije civilnog društva, kako bi se bolje upoznali sa potrebama građana, a organizacije civilnog društva služe kao partneri lokalnim samoupravama i podržavaju ih u rješavanju potreba lokalne zajednice. 20,000 građana u BiH će imati koristi od preko 80 projekata civilnog društva, koje će se implementirati u okviru ReLOaD projekta, tokom trogodišnjeg perioda 2017-2020.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u