KakanjLive | Utorak, 04.08.2020. godine

Rekordan odziv dobrovoljnih davaoca krvi

04.06.2016. - Povodom svejtskog dana Dobrovoljnih davaoca krvi u Termoelktrani organizovana akcija u kojoj je krv dalo 86 članova Sekcije dobrovoljnih davaoca

U Termoelektrani Kakanj, nikada ranije nije zabilježeno da se akciji dobrovoljnog davanja krvi odazvalo 96 radnika Termoelektrane, odnosno članova termoelektranine sekcije dobrovoljnih darivaoca krvi. Predsjednik ove sekcije, Amir Alajbegović kaže da je to rezultat kontinuiranog rada u kojem je društveno korisno na prvom mjestu: “Naši radnici i dobrovoljni davaoci krvi su u ovoj Sekciji prepoznali organizaciju i mjesto na kojem je društveno i opće dobro prioritet naših aktivnosti, tako da ovo sve masovnije i masovnije odazivanje akcijama za nas i nije iznenađenje, ali smo svakako sretni i zadovoljni što naši radnici na djelu iskazuju tako visoku svijet o humanom i društveno korisnom”.

amir-alajbegovicAmir Alajbegović, predsjednik Sekcije dobrovoljnih davaoca krvi EP BIH  i Termoelektrane Kakanj

Akcija je organizovana povodom 14. juna, Svjetskog dana dobrovoljnih davaoca krvi i to je druga redovna godišnja akcija. Pored toga održane su i dvije vanredne akcije, jednu u Gračanici, a drugu u Distriktu Brčko.

“Kao i mnogo puta do sada, sama organizacija akcije je prošla više nego dobro s obzirom na broj prijavljenih darivatelja i na zadovoljstvo kako medicinskog osoblja iz Transfuzijskog centra Kantonalne bolnice iz Zenica tako i samih darivatelja krvi. Svima pripada veliko hvala za nesebičan humani, moralni i ljudski odnos prema potrebi da se pomogne jer je na ovoj akciji prikupljeno 39 litara krvi, rekao je sekretar Sekcije Rusmir Lizde.

Akcije se odazvalo 96 radnika Termoelektrane od čega njih deset iz zdravstvenih razloga nisu mogli dati krv. Prvi puta krv su darivali: Ahmed Duraković, Kenan Smolo, Madžid Sikira, Mirnes Ismić, Munir Ibrišević, Sead Berbić i Zahir Terzić.

rusmir_lizdeRusmir Lizde, sekretar Sekcije dobrovoljnih davaoca krvi Termoelektrane Kakanj

Pored sedam radnika Termoelektrane koji su po prvi puta učestvovali u akciji darivanja krvi,još 79 energetičara sa različitih radnih pozicija iz Termoelektrane uzelo je učešće u ovoj do sada najvećoj akcije Sekcije: Adil Hodžić, Admir Tukić, Adnan Kadić, Ahmed Berbić, Akif Čosić, Almir Čelebić, Amel Alajbegović, Amir Čaluk, Amir Hečimović, Amir Sikira, Arnela Alajbegović, Dinko Bojić, Dino Tica, Dragan Dojčinov, Džemal Imamović, Edis Hečimović, Edmin Škulj, Ejub Bašić, Eldin Sikira, Elmin Sikira, Elvis Delibašić, Emina Imamović, Emir Hasanbegović, Ensem Šabanović, Esvid Subašić, Fahrudin Jašarević, Fehim Javoraš, Filip Aždajić, Halil Hrusto, Huso Alić, Irfan Kozlo, Irhad Sikira, Jadranka Aždajić, Jakub Begić, Jasmin Begić, Kemal Ahmetović, Kemal Hasagić, Kenan Kadić, Mahira Mehić, Mediha Delić, Mehmed Kovač, Mehmedalija Kobilica, Mehrudin Šišić, Mehrudin Tukić, Mirnes Kobilica, Mirnes Sikira, Mirsad Obralija, Mirzet Sikira, Mladen Ostojić, Muamer Hasagić, Nedim Fejzić, Nedžad Alajbegović, Nedžmin Hrusto, Nermin Smajić, Nihad Mehić, Nijaz Čabaravdić, Nijaz Lemeš, Omer Spahić, Osman Tulić, Rusmir Rizvanović, Safet Kovač, Sagbera Delić, Said Aliefendić, Salko Kadić, Salko Smolo, Samir Kulović, Sanel Sikira, Senad Sikira, Suvad Vehab, Svjetlana Mušija, Šahbaz Velispahić, Šejla Begić, Ševal Alagić, Ševal Sokolović, Tarik Jašarspahić, Teufik Begić,Tomislav Vidić, Vedad Karzić i Željko Bojić.

Amir Alajbegović, predsjednik Sekcije dobrovoljnih dvaoca krvi Elektroprivrede BiH i Sekcije Termoelktrane Kakanj, najavio je još dvije redovne akcije. Jedna će biti održana u Kaknju, a druga na nivou EP BiH u nekom drugom energetičarskom centru.

Foto galeriju možete pogledati klikom na Facebook KakanjLive.

A.ZEKIĆ/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u