KakanjLive | Nedjelja, 31.05.2020. godine

Rekonstrukcija i izgradnja puteva

29.01.2016. - Iz sredstava od koncesija jedan milion KM Općina Kakanj planira utrošiti na rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih puteva

rekonstrukcijauliceNastavak rekonstrukcije, od Centra do mosta na Zgošći

Budžetom općine Kakanj za 2016.godinu za realizaciju Programa utroška sredstava od koncesija predviđeno je jedan milion KM. Najvrijedniji i značajn projekat je detaljna rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice u ulici Alije Izetbegovića od centra do mosta na Zgošći u iznosu od 540.611,80 KM.

U obrazloženju za realizaciju ovog projekta navedeno je da postoji više razloga za rekonstrukciju glavne gradske saobraćajnice. U toku je izrada projektne dokumentacije koja će dati konačnu investicijsku vrijednost. Novom saobraćajnicom bi se riješila i poboljšala odvodnja površinskih voda i dobila moderna gradska saobraćajnica koja zadovoljava kriterije potrebne za normalno odvijanje jednosmjernog saobraćaja kroz grad.

Neki od razloga za rekonstrukciju ove saobraćajnice su u lošim tehničkim karakteristikama: nedovoljna širina, dosta udarnih rupa i deformacija . Cesta je prije mnogo godina građena sa kaldrmom kao završnim slojem, a kasnije je samo presvučena asfaltom preko kaldrme pa je iz tih razloga česta pojava puknuća i udarnih rupa. Zbog lošeg stanja i starosti instalacija u cestovnom pojasu česte su potrebe za prekopavanjima ceste koje je teško dovesti u prvobitno stanje. Odvodni šahtovi i odvodne cijevi su nedovoljnog profila i ne mogu primiti sve površinske vode kod jačih kiša.

Pored rekonstrukcije ove saobraćajnice sredstva prikupljena od koncesija planiraju se još utrošiti za: Rekonstrukcija puta Kondžilo- Dom (139.845,70), izrada glavnog projekta rekonstrukcije glavne saobraćajnice u ulici A.Izetbegovića (29.542,50), Izmirenje obaveza prema izvođaču radova na izgradnji mosta u Zgošći (15.000,00), Rekonstrukcija puta od naselja Brus prema Jukama, MZ Bukovlje (25.000,00),Izrada trotoara i habajućeg sloja asfalta u ulici Rudarska, MZ Kakanj II (100.000,00), Nastavaka rekonstrukcije puta Zgošća- Tršće (80.000,00),Sanacija industrijske ceste u Malješu, MZ Pope (20.000,00),Izgradnja kanalizacije u Mramoru (30.000,00) Hitne intervencije (10.000,00 ) Projektovanje i nadzor (10.000,00).

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u